Ansök

Här finns information kring hur du ansöker om insats eller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Det finns tre sätt att söka stöd

Du har rätt att ansöka om vad du vill. Det är ditt behov som avgör vilket stöd du sedan blir beviljad. Olika behov kan hamna under olika lagar, Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Det finns tre sätt att ansöka:

 • använd i första hand våra digitala e-tjänster – se nedan
  (öppet dygnet runt och god man eller närstående kan hjälpa dig)
 • kontakta kontaktcenter
 • kontakta biståndshandläggare direkt på telefontid

Ansök via våra digitala e-tjänster

Digital ansökan kräver BankID/e-inlogg men du kan ta hjälp av god man eller närstående som loggar in. Om du har ansökt via kommunens digitala tjänst kommer du att kunna få kontakt via Sigtuna kommuns Mina sidor.

Stöd och service för dig som är 65 år* och äldre - Ansökan

Ansökan för dig som är äldre för bl.a. hemtjänst, korttidsboende/växelvård, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, dagverksamhet, äldreboende, avslödning i hemmet, turbundna resor och riksfärdtjänst. (*Riktar sig även till dig som behöver stöd som är yngre än 65 år.)

Stöd för dig som är under 65 år med funktionshinder - Ansökan

Ansökan om bistånd för personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen SoL. Alla insatser är behovsprövade. Du kan ansöka om boendestöd, sysselsättning, kontaktperson, ledsagning, boende, hemtjänst, trygghetslarm, turbundna resor och riksfärdtjänst.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning – Begäran

Du kan enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade söka här. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv. Uppladdning av underlag från t.ex. läkare, arbetsterapeut eller liknande kommer att behövas i den här digitala e-tjänsten.

Ansök via kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig att komma i kontakt med din biståndshandläggare.

Telefon: 08-591 260 00

E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Kontaktuppgifter till din biståndshandläggare

Kontakta din biståndshandläggare via kontaktcenter, som hjälper dig att komma i kontakt med din biståndshandläggare.

Hitta kontaktuppgifter till din biståndshandläggare för hemtjänst med hjälp av kartan

Hitta din hemtjänsts biståndshandläggares kontaktuppgifter genom att markera ditt boende på kartan. Skriv in din adress i sökrutan och klicka på ditt hus. Du ser då vem som är din biståndshandläggare. Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag samt torsdag och fredag mellan kl. 09.00-10.00. Övrig tid nås biståndshandläggarna via kontaktcenter.

Sigtunakartan

Valbarhet av utförare av hemtjänst

Från den 1 april 2021 kommer du som är beviljad hemtjänst kunna välja mellan utförarena Adeocare AB och Olivia Hemomsorg AB som utförare av din hemtjänst. Du kan däremot inte välja vilken person som ska utföra insatsen.

Eget val av utförare bygger på att du som har hemtjänst har möjlighet att välja den utförare som du uppfattar ger den bästa kvaliteten. Det innebär att du kan byta utförare om du inte är nöjd med de insatser som utförs. Du kan också avstå från det fria valet men blir då tilldelad en utförare som har kapacitet.

För att läsa mer om valbarhet, klicka här.

Steg för steg om vad som händer för dig som ansöker som äldre

Träffa en biståndshandläggare

Om du har ansökt via kommunens digitala tjänst kommer du att kunna få kontakt med en biståndshandläggare via Sigtuna kommuns Mina sidor.

Du och en biståndshandläggare bokar en tid för ett personlig möte i din bostad. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän.

Syftet med mötet är att biståndshandläggaren under samtalet med dig ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut. Du kan också behöva lämna ett läkarintyg som underlag för att biståndshandläggaren ska kunna fatta ett beslut.

Exempel på sådant som ni kommer att prata om under mötet:

 • Hur ditt boende och din närmiljö ser ut
 • Din fysiska och psykiska hälsa
 • Hur sin vardag ser ut
 • Hur du klarar att uträtta olika ärenden som bank eller post
 • Vad du har för intressen

Ansök muntligt eller skriftligt

Under mötet kan du ansöka muntligt eller skriftligt om det stöd och den hjälp du önskar. Du har rätt att ansöka om vad du vill, men det är ditt behov som styr vilket stöd och hjälp du sedan blir beviljad.

Ombud och tolk

Om du behöver hjälp när du ansöker om bistånd, har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Biståndshandläggaren har dock rätt att träffa dig personligen. Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp av tolk. Du som är hörsel- eller talskadad har också rätt till tolk.

Beslut om äldreomsorg och annat stöd

Biståndshandläggaren gör en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet. Biståndsbeslutet är beslutet om det stöd du kan få.

Utifrån det som framkommit i utredningen fattas ett beslut om det stöd och hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller det är något som du vill lägga till eller ta bort.

Minst en gång om året ska biståndshandläggaren kontakta dig för att se om din situation förändrats. Du får då ett nytt beslut.

Ditt beslut

 • Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan där du får veta vilken hjälp du ska få.
 • Du får även ett skriftligt beslut om din ansökan inte beviljats med en beslutsmotivering.

Om du hamnar på sjukhus

Om du är inlagd på sjukhus och behöver stöd när du kommer hem hjälper personalen på sjukhuset dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare.

Vid behov anordnas ett möte på sjukhuset innan du blir utskriven, en så kallad utskrivningsplanering.

Ansök om insatser inom LSS och socialpsykiatrin i Sigtuna kommun steg för steg

Vad händer med din ansökan?

Om du har ansökt via kommunens digitala tjänst kommer du att kunna få kontakt via Sigtuna kommuns Mina sidor.

Har du varit i kontakt med biståndshandläggare via mejl eller telefon kommer du istället bli kontaktad på något av dessa kommunikationssätt.

Biståndshandläggaren går tillsammans med dig igenom vilka behov du har och vilken hjälp du behöver.

Läkarintyg som styrker din diagnos behövs för att få insats enligt LSS. Ofta kan det också behövas intyg från till exempel psykolog, logoped eller arbetsterapeut.

Dessutom gör vi ofta besök hemma hos dig och i förskola/skola när det gäller barn.

Beslut

Därefter gör biståndshandläggaren en bedömning om det finns behov av den hjälp du har sökt.

Beslutet skickas till dig med post.

Om du har fått din ansökan beviljad tar biståndshandläggaren kontakt med den utförare som ska ansvara för ditt stöd.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet du fått har du möjlighet att överklaga beslutet. Det gör du till Förvaltningsrätten. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till din biståndshandläggare inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut. Öppnas i nytt fönster.

Akuta behov av äldreomsorg och annat stöd

Om du akut upplever att du behöver stöd och hjälp utanför kontorstid vänder du dig till socialjouren som håller öppet årets alla dagar.

Öppettider socialjouren:

Måndag-torsdag kl 17-02 (för privatpersoner)
Fredag kl 15-02 (för privatpersoner)
Lördag-Söndag kl 16-02

Vardagar kl 02-08 och helger kl 02-16 samt dagar när ordinarie socialtjänst håller stängt har socialjouren beredskap och nås via 112.

Avvikande öppettider kan förekomma.

Kontakt socialjouren:

Telefon: 010-444 05 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.