Ansök

Här finns information kring hur du ansöker om insats eller bistånd enligt LSS eller socialtjänstlagen. Du har rätt att ansöka om vad du vill. Det är ditt behov som avgör vilket stöd du sedan blir beviljad.

Ansök

Det finns två olika sätt att ansöka om hjälp, antingen via vår digitala tjänst (e-tjänst) eller så kan du ta kontakt med en biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter.

Ansök via vår digitala tjänst

Ansök om stöd och service via vår digitala tjänst. Digital ansökan kräver inloggning via BankID.

Ansök via kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig att komma i kontakt med din biståndshandläggare.

Telefon: 08-591 260 00

E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Kontaktuppgifter till din biståndshandläggare

Kontakta din biståndshandläggare via kontaktcenter, som hjälper dig att komma i kontakt med din biståndshandläggare.

Hitta kontaktuppgifter till din biståndshandläggare för hemtjänst med hjälp av kartan

Hitta din hemtjänsts biståndshandläggares kontaktuppgifter genom att markera ditt boende på kartan. Skriv in din adress i sökrutan och klicka på ditt hus. Du ser då vem som är din biståndshandläggare. Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag samt torsdag och fredag mellan kl. 09.00-10.00. Övrig tid nås biståndshandläggarna via kontaktcenter.

Sigtunakartan

Privata utförare av hemtjänst

Hemtjänsten i Sigtuna kommun är uppdelat i fyra områden. Kommunen har två privata utförare Adeocare ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Olivia Hemomsorg ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De kommer verka i två områden vardera. Du tilldelas utförare utifrån de område du bor i. Sigtuna kommun bibehåller utförandet för trygghetslarm och nattpatrull i den egna verksamheten.

Fördelningen av utförare ser ut enligt nedan:

 • Område 1 Tingvalla/Rosersberg: AdeoCare AB
 • Område 2 Sigtuna: Olivia Hemomsorg AB
 • Område 3 Sätuna: Olivia Hemomsorg AB
 • Område 4 Valsta: AdeoCare AB

I Sigtunakartan ovan är inte telefonnummerna till hemtjänstområdena uppdaterade. Det arbetet pågår, för att nå de privata leverantörerna tryck på länkarna ovan.

Ansök om äldreomsorg i Sigtuna kommun steg för steg

Du har rätt att ansöka om vad du vill. Det är ditt behov som avgör vilket stöd du sedan blir beviljad.

Det finns tre sätt att ansöka:

 • använd vår digitala tjänstlänk till annan webbplats
 • kontakta kontaktcenter
 • kontakta biståndshandläggare direkt på telefontid

Kontaktcenter kan hjälpa dig att komma i kontakt med din biståndshandläggare. Du får sedan träffa en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få. Vi arbetar med en utredningsmetod som kallas för Individens behov i centrum (IBIC).

Telefon: 08-591 260 00

Träffa en biståndshandläggare

Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett personlig möte i din bostad. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän.

Syftet med mötet är att biståndshandläggaren under samtalet med dig ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut. Du kan också behöva lämna ett läkarintyg som underlag för att biståndshandläggaren ska kunna fatta ett beslut.

Exempel på sådant som ni kommer att prata om under mötet:

 • Hur ditt boende och din närmiljö ser ut
 • Din fysiska och psykiska hälsa
 • Hur sin vardag ser ut
 • Hur du klarar att uträtta olika ärenden som bank eller post
 • Vad du har för intressen

Ansök muntligt eller skriftligt

Under mötet ansöker du muntligt eller skriftligt om det stöd och den hjälp du önskar. Du har rätt att ansöka om vad du vill, men det är ditt behov som styr vilket stöd och hjälp du sedan blir beviljad.

Ombud och tolk

Om du behöver hjälp när du ansöker om bistånd, har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Biståndshandläggaren har dock rätt att träffa dig personligen. Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp av tolk. Du som är hörsel- eller talskadad har också rätt till tolk.

Beslut om äldreomsorg och annat stöd

Biståndshandläggaren gör en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet. Biståndsbeslutet är beslutet om det stöd du kan få.

Utifrån det som framkommit i utredningen fattas ett beslut om det stöd och hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller det är något som du vill lägga till eller ta bort.

Minst en gång om året ska biståndshandläggaren kontakta dig för att se om din situation förändrats. Du får då ett nytt beslut.

Ditt beslut

 • Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan där du får veta vilken hjälp du ska få.
 • Du får även ett skriftligt beslut om din ansökan inte beviljats med en beslutsmotivering.

Din rätt att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan, kan du överklaga. Du måste överklara inom tre veckor att du fått beslutet. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med överklagandet.

Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men du skickar den till Sigtuna kommun. Biståndshandläggaren bedömer sedan om det finns skäl att ändra beslutet.

Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan omgående till förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Om du hamnar på sjukhus

Om du är inlagd på sjukhus och behöver stöd när du kommer hem hjälper personalen på sjukhuset dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare.

Vid behov anordnas ett möte på sjukhuset innan du blir utskriven, en så kallad vårdplanering.

Akuta behov av äldreomsorg och annat stöd

Om du akut upplever att du behöver stöd och hjälp utanför kontorstid vänder du dig till socialjouren som håller öppet årets alla dagar.

Öppettider socialjouren:

Måndag-torsdag kl 17-02 (för privatpersoner)

Fredag kl 15-02 (för privatpersoner)

Lördag-Söndag kl 16-02

Vardagar kl 02-08 och helger kl 02-16 samt dagar när ordinarie socialtjänst håller stängt har socialjouren beredskap och nås via 112.

Avvikande öppettider kan förekomma.

Kontakt socialjouren:

Telefon: 010-444 05 00

Fax: 010-444 05 44

Ansök om insatser inom LSS och socialpsykiatrin i Sigtuna kommun steg för steg

Vad händer med din ansökan?

Om du har ansökt via kommunens digitala tjänst kommer du att kunna få kontakt via Sigtuna kommuns Mina sidor. Logga därför in på Mina sidor redan nu och skriv in dina kontaktuppgifter.

Har du varit i kontakt med biståndshandläggare via mejl eller telefon kommer du istället bli kontaktad på något av dessa kommunikationssätt.

Biståndshandläggaren går tillsammans med dig igenom vilka behov du har och vilken hjälp du behöver.

Läkarintyg som styrker din diagnos behövs för att få insats enligt LSS. Ofta kan det också behövas intyg från till exempel psykolog, logoped eller arbetsterapeut.

Dessutom gör vi ofta besök hemma hos dig och i förskola/skola när det gäller barn.

Beslut

Därefter gör biståndshandläggaren en bedömning om det finns behov av den hjälp du har sökt.

Beslutet skickas till dig med post.

Om du har fått din ansökan beviljad tar biståndshandläggaren kontakt med den utförare som ska ansvara för ditt stöd.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet du fått har du möjlighet att överklaga beslutet. Det gör du till Förvaltningsrätten. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till din biståndshandläggare inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.