Vilket stöd kan jag få?

Äldreomsorgen är till för dig som har fyllt 65 år och som har behov av stöd i din vardag. Du kan ansöka om och erbjudas insatser efter dina behov.

Som äldre i Sigtuna kommun ska du kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag. Med hjälp av våra insatser ska du ha möjlighet att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Du ska också, så långt som möjligt, kunna bo kvar i din bostad och få det stöd och den omsorg du behöver där.

Vilken form av stöd du kan få beror på vilka behov du har och därför finns det insatser som du behöver ansöka om. Kommunens biståndshandläggare tar sedan beslut om insatser utifrån dina behov.

Du kan till exempel beviljas hemtjänst, dagverksamhet, ledsagare eller en plats på ett äldreboende. Målsättningen är att underlätta för dig så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Äldreomsorg för finsktalande

I Sigtuna kommun finns äldreomsorg för finsktalande, vilket innebär att du kan få vård och omsorg av personal som pratar finska. På Arhems äldreboende i Märsta finns en avdelning med omvårdnad på finska. Som invånare i Sigtuna kommun har du även rätt till hemtjänst på finska.

Om Arhems äldreboende

Ansök om insatser

Det finns två olika sätt att ansöka om insatser, antingen digitalt genom en e-tjänst eller genom att kontakta Sigtuna kommuns kontaktcenter.

Läs mer om hur du ansöker om insatser.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för pensionärer

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten.

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension. Det finns för att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende, så att du får en skälig levnadsnivå.

Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg.

Läs mer om hur du ansöker Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.