Bostadsanpassningsbidrag och hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom finns olika typer av stöd. Du kan till exempel ansöka om bostadsanpassningsbidrag och hjälpmedel.

Innehåll på denna sida

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt trots funktionsnedsättning. Bidraget täcker kostnader för de åtgärder som krävs för att du ska kunna ta dig in och ut ur bostaden, flytta dig mellan olika rum och använda badrum och kök. En förutsättning är att ditt behov är långvarigt. Tillfälliga problem ger inte rätt till bidrag.

Vill du ansöka om eller läsa mer om bostadsanpassningbidrag, tryck här.

Hjälpmedel

Om du behöver hjälp i din vardag kan du ansöka om hjälpmedel. Det finns en mängd olika hjälpmedel för dig som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Vanliga hjälpmedel är till exempel:

  • rullstol
  • rullator
  • hörapparat
  • sittkuddar
  • förhöjningar till stolar.

Vart du vänder dig för att få rätt hjälpmedel

  • Om du bor på ett särskilt boende tar du kontakt med arbetsterapeuten på boendet.
  • Om du bor i ordinärt boende kan vända dig till din vårdcentral eller kontakta rehab.
  • Om du har behov av så kallade kognitiva hjälpmedel kan du vända dig till habiliteringscenter.

Hjälpmedel ska lämnas tillbaka efter behovet av dem upphör. De lämnas tillbaka till samma plats som det utlämnats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.