Stöd till familjen

Alla kan ibland behöva hjälp och stöd i familjesituationer. Mycket av det som erbjuds kan ges utan utredning av en socialsekreterare. En del insatser behöver utredas innan vi kan erbjuda dem till dig. Är du osäker på vilken hjälp du behöver kan du kontakta mottagningsenheten för vägledning.

Träffa Familjerättsbyrån

Familjerättsbyrån har drop-in tid på måndagar mellan klockan 9 och 12 på kontaktcenter i kommunhuset. Här kan du bland annat få rådgivning om faderskap/föräldraskap och svar på frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det kommer även finnas möjlighet att handlägga enklare faderskap/föräldraskapsärenden.

Familjerättens verksamhet är igång men vi tar i dagsläget inte emot besök under drop-in i kommunhuset eller på Industrivägen 22 B för att förhindra smittspridning av Coronavirus.

Verksamheten är öppen, men vi tar inte emot besök.