Stöd till familjen

Alla kan ibland behöva hjälp och stöd i familjesituationer. En del insatser behöver utredas innan vi kan erbjuda dem till dig. Men mycket av vårt stöd kan du få bara genom att kontakta oss.

Samordnad individuell plan

Har du insatser/stöd både genom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och vill att din planering av insatserna skall förbättras eller förtydligas? Då kan du begära en samordnad individuell plan, även kallad SIP.