Psykisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk ohälsa

För dig som har svårt att fungera i vardagen på grund av långvarig psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning finns olika stöd att få. Det kan vara boendestöd, kontaktperson och ledsagning eller sysselsättning.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin vänder sig till dig mellan 18 och 65 år som på grund av långvarig psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning har betydande svårigheter i ditt dagliga liv. Vårt huvudsakliga uppdrag är att skapa förutsättningar för att du ska kunna delta i samhället och leva ett självständigt liv. Socialpsykiatrins stödinsatser anpassas individuellt. Alla socialpsykiatrins insatser är frivilliga.