Psykisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk ohälsa

För dig som behöver stöd för att få vardagen att fungera på grund av långvarig psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning finns bland annat boendestöd, sysselsättning, kontaktperson och ledsagning.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin vänder sig till dig mellan 18 och 65 år som på grund av långvarig psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning har betydande svårigheter i ditt dagliga liv. Vårt huvudsakliga uppdrag är att skapa förutsättningar för att du ska kunna delta i samhället och leva ett självständigt liv. Socialpsykiatrins stödinsatser anpassas individuellt. Alla socialpsykiatrins insatser är frivilliga.