Så arbetar vi med kvalitet

En grundläggande princip inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter är att invånarens utgångspunkt, med fokus på livsperspektiv, ska vara vägledande i utvecklingsarbetet. Målet är att skapa förutsättningar för ett meningsfullt och självständigt liv, präglad av trygghet och valmöjlighet.

Plan för stöd, vård och omsorg

Sigtuna kommun har en tydlig vision om att alla invånare ska ha full delaktighet i samhällslivet och möjlighet att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Invånare med funktionsnedsättning har olika behov och olika förutsättningar, precis som alla andra invånare. Det är därför viktigt att uppmärksamma att invånare som får stöd, vård eller omsorg genom nämndens insatser inom socialpsykiatri eller LSS-verksamhet har olika behov.

Förhoppningen med nämndens plan för vård och omsorg är att skapa en riktning för nämndens verksamheter att arbeta med helhetsperspektiv med fokus på självständighet, tillgänglighet och delaktighet.

Här kan du läsa vård- och omsorgsnämndens plan för stöd, vård och omsorg Pdf, 259.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Lekplats

Undersökningar, enkäter och synpunkter

För att kunna utveckla våra verksamheter är det viktigt att ta del av vad invånarna tycker. Varje år finns möjligheten att besvara enkäter av olika slag samt att inkomma med synpunkter. Resultaten ligger till grund för det kvalitetsarbete som ständigt pågår.

Här kan du läsa hur vi arbetar med kommunal service Öppnas i nytt fönster. samt jämföra hur det ser ut i andra kommuner.

Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år skriver vårdgivaren en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkehetsarbetet som har skett under föregående år.

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som har uppnåtts

Här kan du ta del av patientsäkerhetsberättelsen Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.