Samordnad individuell plan

Har du insatser/stöd både genom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och vill att din planering av insatserna skall förbättras eller förtydligas? Då kan du begära en samordnad individuell plan, även kallad SIP.

Vill du ha bättre samverkan mellan parterna? Känner du som anhörig att insatserna till din närstående behöver förbättras eller förtydligas? Då kan ett SIP- möte (samordnad individuell plan) vara en lösning!

Vad är SIP – samordnad individuell plan?

Vid ett SIP- möte träffas alla parter som ska samverka tillsammans med dig och eventuellt anhöriga för att din situation skall förbättras och kännas tryggare. Tillsammans arbetar vi fram en tydlig planering som känns bra och trygg för dig, dina anhöriga och utförare. Vi kan också ha uppföljande SIP möten för att säkerställa att planeringen följs och för att tillsammans se om den behöver förändras.

I planen ska framgå:

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • om kommunen eller regionen ska ha det övergripande ansvaret
  • hur planen ska följas upp

Vill du ha hjälp att boka ett SIP-möte ?

Initiativet till att ta fram en individuell plan kan tas av dig själv, någon av dina närstående (om du godkänner det) eller personal inom kommunen eller regionen. Om du själv önskar att en plan tas fram ber du din handläggare inom socialtjänsten eller regionen att kalla till en gemensam planering.

Vad säger lagen?

Kommunen och regionen har ansvar för att det görs en samordnad individuell plan när du behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Planen ska göras tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara. Skrivningen om individuell plan hittar du i nya Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kapitlet 4§ samt i Socialtjänstlagen, 2 kapitlet 7§. Sedan januari 2018 gäller lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)

Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kapitlet 4§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstlagen, 2 kapitlet 7§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen gäller alla åldrar och alla typer av behov.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.