Våld i nära relation

Tryck på knappen om du snabbt vill lämna sidan.

Blir du utsatt för hot, kränkningar, begränsningar eller fysiskt våld av någon närstående? Det kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. Socialtjänsten kan ge dig stöd om du själv blir utsatt eller om du misstänker att någon annan far illa.

Våld i en relation kan vara både psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och sexuellt och kan förekomma i alla slags relationer. Ibland är det en partner som utsätter och ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar.

Det kan handla om att någon:

  • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
  • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
  • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
  • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
  • Tvingar dig till något sexuellt
  • Tar kontrollen över din ekonomi
Skuggor från barnsiluetter och ett rosa krithjärta ritat på asfalten. 

Fotograf: Rosie Alm

Vilket stöd kan jag få?

Vi erbjuder stöd i olika former beroende av behov. T ex:

  • Stödsamtal
  • Skydd och tillfälligt boende
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen
  • Ekonomisk hjälp - via försörjningsstöd

Vart kan jag vända mig?

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Om du är utsatt är det viktigt att du vet att du inte är ensam. Vi finns här för att ge dig råd och stöd och ser till att du blir bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd. Kontakta mottagningsenheten för vägledning.

Vid akut fara, ring alltid 112

Tryck på knappen om du snabbt vill lämna sidan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.