Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Målet är att du som söker försörjningsstöd ska kunna försörja dig själv. Vi har ett nära samarbete med övriga delar av socialtjänsten.

Misstänker du bidragsfusk?

Sigtuna kommun arbetar aktivt och systematiskt för att förhindra och stoppa bidragsfusk och för att rätt bidrag ska gå till rätt person. Vi arbetar utredare mot felaktiga utbetalningar. Du kan anmäla om du misstänker att en person får ersättning från försörjningsstöd men inte har rätt till det. Vi går igenom alla tips som kommer in till oss och är tacksamma för din hjälp. För att kunna gå vidare behöver vi få så mycket uppgifter som möjligt. Du är självklart anonym om du önskar det.

Kontakta oss om du har information om misstänkt bidragsfusk

Kommunen har även en visselblåsartjänst där du kan anmäla oegentligheter som misstänks förekomma inom kommunens verksamheter