Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Vi som arbetar på enheten Försörjningsstöd arbetar för att du som söker försörjningsstöd ska kunna försörja dig själv. Vi har ett nära samarbete med övriga delar av socialtjänsten.