Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För dig som är folkbokförd i Sigtuna kommun och har väsentliga gångsvårigheter finns ett särskilt parkeringstillstånd att söka. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller både för personer som själva kör motordrivna fordon samt till personer som färdas som passagerare.

Vem kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns för de med permanenta funktionshinder som har väsentliga svårigheter att förflytta sig. Handläggningen av Parkeringstillstånd för rörelsehindrade följer Transportstyrelsens föreskrifter, finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur ansöker jag om ett parkeringstillstånd?

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade via vår e-tjänst, se nedan. Du kan följa ditt ärende och kommunicera med oss via Mina sidor.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter, se kontaktinformation här.

I ansökan behöver du bifoga:

  • läkarintyg (ej äldre än 3 månader)
  • fotografi
  • signatur

Här kan du se ett exempel på ett kvalificerat läkarintyg för en ansökan Pdf, 139.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Det är viktigt att alla frågor i den digitala ansökan och i det bifogade läkarintyget är korrekt ifyllda. Handlingar som inte är rätt ifyllda eller saknar viktig information kommer att skickas tillbaka för komplettering, vilket innebär en förlängd handläggningstid.

Vill du förnya ett befintligt tillstånd behöver du göra en ny ansökan tillsammans med ett uppdaterat läkarintyg. Vid varje ansökan görs en ny bedömning av sökandes behov av parkeringstillstånd.

För information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på finska, vänligen klicka här Länk till annan webbplats..

Hur gör jag vid överklagan?

Om du har fått avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Viktigt att tänka på:

Du måste lämna in din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Ange i överklagan delegationsnummer och datum för beslutet samt ärendets diarienummer. Dessa uppgifter står i beslutet.

I överklagan ska du skriftligen ange varför du anser att beslutet är felaktigt och motivera varför beslutet bör ändras. Du får gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din överklagan. Överklagan ska skrivas under och namnteckningen förtydligas. Uppge även postadress och telefonnummer dagtid. Om ett ombud skriver under din överklagan behöver en fullmakt skickas med.

Överklagan skickas till:
Sigtuna kommun
Kontaktcenter
Box 38
195 21 Märsta

Överklagan hanteras av kontaktcenter och skickas vidare till Länsstyrelsen Stockholm.

Borttappat parkeringstillstånd – hur gör jag då?

Om ditt parkeringstillstånd blir stulet eller förloras måste du som ägare omgående polisanmäla händelsen. För att ersätta det försvunna parkeringstillståndet behöver du skicka in en kopia på polisanmälan till kommunen. Du behöver däremot inte göra en ny ansökan. Vi utfärdar ett nytt parkeringstillstånd och det förlorade tillståndet spärras.

Parkeringsregler för rörelsehindrade med parkeringstillstånd

Ägaren till tillståndet, oavsett om det gäller tillstånd för förare eller passagerare, måste alltid vara med för att få ta del av de parkeringsförmåner som tillståndet ger. När parkeringstillståndet används ska det placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån. Parkeringstillståndet gäller i hela landet under den giltighetstid som tillståndet har. Läs mer om reglerna på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det här gäller i kommunen

Inom Sigtuna kommun har man med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade rätt att parkera:

  • På parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, som längst vad tidsbegränsningen anger.
  • Som längst 3 timmar där det är parkeringsförbud eller på parkeringsplats där parkering är tillåten kortare än 3 timmar.
  • Som längst 24 timmar på parkeringsplats där parkering är tillåten längre än 3 timmar.
  • Som längst 3 timmar på gågata.
  • Parkeringstillståndet ger dig inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett bestämt ändamål eller för ett bestämt fordonsslag, till exempel vändplats, taxiplats och lastplats.
  • På fastighetmark (privat tomtark) kan andra regler gälla med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.