Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För dig som är folkbokförd i Sigtuna kommun och har väsentliga gångsvårigheter finns ett särskilt parkeringstillstånd att söka. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller både för personer som själva kör motordrivna fordon samt till personer som färdas som passagerare.

Vem kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns för de med permanenta funktionshinder som har väsentliga svårigheter att förflytta sig. Handläggningen av Parkeringstillstånd för rörelsehindrade följer Transportstyrelsens föreskrifter, finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur ansöker jag om ett parkeringstillstånd?

Du kan antingen ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade med kommunens digitala tjänster eller med ansökningsblankett. För ansökningsblankett kontakta eller besök kommunens Kontaktcenter, se kontaktinformation här.

I ansökan måste läkarintyg bifogas, ej äldre än 3 månader gammalt. Här kan du se ett exempel på ett kvalificerat läkarintyg för en ansökan Pdf, 139.1 kB, öppnas i nytt fönster.. Ett läkarintyg innebär inte att parkeringstillstånd för rörelsehindrade alltid beviljas.

Det är viktigt att alla frågor på ansökan och läkarintyg är korrekt ifyllda. Handlingar som inte är kompletta skickas tillbaka för komplettering, vilket innebär en förlängd handläggningstid. Vid varje ansökan görs en ny bedömning av sökandes behov av ett parkeringstillstånd. Vill du förnya ett befintligt tillstånd behöver du skicka in en ny ansökningsblankett tillsammans med ett uppdaterat läkarintyg.

Borttappat parkeringstillstånd – hur gör jag då?

Om ditt parkeringstillstånd blir stulet eller förloras måste du som ägare omgående polisanmäla händelsen. För att ersätta det försvunna parkeringstillståndet med ett nytt måste du skicka in en kopia på polisanmälan, ingen ny ansökan behövs. Ett nytt tillstånd, samma som det borttappade med nytt tillståndsnummer tillverkas efter att polisanmälan inkommit.

Hur gör jag vid överklagan?

Ifall du fått avslag kan du överklaga ditt beslut. Viktigt att tänka på:

Sökande måste lämna in överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Ange i överklagan delegationsnummer och datum för beslutet samt ärendets diarienummer (Btn).

I överklagan ska du skriftligen ange varför du anser att beslutet är felaktigt och motivera varför beslutet bör ändras. Ifall du har handlingar som du anser stärker din överklagan, går det utmärkt att bifoga dessa. Överklagan kommer att tas emot av handläggarna i Sigtuna kommuns Kontaktcenter på Södergatan 20, 195 85 i Märsta. Därefter skickas överklagan vidare till Länsstyrelsen i Stockholms län och då ligger ärendet hos dem.

Den skriftliga överklagan ska signeras och namnteckningen förtydligas. Uppge även postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Fullmakt ska i detta fall sändas in med överklagan. För information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på finska, vänligen klicka här.

Parkeringsregler för rörelsehindrade med parkeringstillstånd

Ägeren till tillståndet, oavsett om det gäller tillstånd för förare eller passagerare, måste alltid vara med för att få ta del av de parkeringsförmåner som tillståndet ger. När parkeringstillståndet används ska det placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån. Parkeringstillståndet gäller i hela landet under den giltighetstid som tillståndet har. Läs mer om reglerna på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det här gäller i kommunen

Inom Sigtuna kommun har man med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade rätt att parkera:

  • På parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, som längst vad tidsbegränsningen anger.
  • Som längst 3 timmar där det är parkeringsförbud eller på parkeringsplats där parkering är tillåten kortare än 3 timmar.
  • Som längst 24 timmar på parkeringsplats där parkering är tillåten längre än 3 timmar.
  • Som längst 3 timmar på gågata.
  • Parkeringstillståndet ger dig inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett bestämt ändamål eller för ett bestämt fordonsslag, till exempel vändplats, taxiplats och lastplats.
  • På fastighetmark (privat tomtark) kan andra regler gälla med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.