Ledsagning

Ledsagning är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp för att delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Ledsagning gör det möjligt för dig att exempelvis träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv och utöva sportaktiviteter. All ledsagarservice sker utanför din bostad och handlar därmed om att ge stöd och hjälp från en punkt till en annan.

Insatsen regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vill du ansöka om att få ledsagning?

Ansök om att få ledsagning.

Vill du bli ledsagare?

Att vara ledsagare

Som ledsagare följer du med personer med funktionsnedsättning till och från aktiviteter eller är ett stöd under själva aktiviteten. All ledsagarservice sker utanför brukarens bostad och handlar därmed om att personen får stöd och hjälp från en punkt till en annan.

Som ledsagare ska du underlätta för personen att leva ett självständigt liv och hjälpa till att bryta den isolering som ofta förekommer. Det är viktigt med personlig anpassning efter individuella behov. Exempel på aktiviteter kan vara läkarbesök, bio, promenader, fika eller träning.

Som ledsagare gör du en viktig och värdefull insats.

Vem kan bli ledsagare?

Du måste vara minst 18 år, ha tålamod, vara lyhörd och visa stort engagemang för människor. Eftersom det tar tid att bygga upp tilliten till varandra, ser vi gärna att du är inställd på att uppdraget varar åtminstone under ett år.

Ersättning för uppdraget

Som ledsagare är du timavlönad. Du får ersättning för de timmar du utför. Förutom din timlön får du OB vid obekväm arbetstid och en semesterersättning för varje arbetad timme. Som anställd omfattas du av gällande kollektivavtal. Normalt är varje uppdrag ungefär 5 timmar per vecka. Du kan välja att ha ett eller flera uppdrag.

Hur gör jag för att bli ledsagare?

För att kunna avgöra din lämplighet för uppdraget genomför vi intervju, referenskontroll och registerkontroller hos polisens belastningsregister.

Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan till kommunens samordnare för ledsagare, avlösare samt kontatpersoner:

E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Telefonnummer: 08-591 260 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.