Ledsagning

Ledsagning är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp för att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Insatsen regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Syftet med ledsagningen är att göra det möjligt att till exempel träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv och utöva sportaktiviteter. All ledsagarservice sker utanför din bostad och handlar därmed om att ge stöd och hjälp från en punkt till en annan.

Vill du ansöka om att få ledsagning?

Längre ned på denna sida under relaterad information kan du klicka dig vidare för att veta hur du gör för att ansöka om att få en kontaktperson.

Vill du bli ledsagare?

Som ledsagare följer du till och från aktiviteter eller är ett stöd under själva aktiviteten för personer med en funktionsnedsättning.
Syftet med uppdraget är att underlätta för personen att leva ett självständigt liv och hjälpa till att bryta den isolering som ofta förekommer. Det är viktigt med personlig anpassning efter kundens individuella behov. Exempel på aktiviteter kan vara läkarbesök, bio, promenader, fika eller att följa med att träna/simma.

Att vara ledsagare

Som ledsagare följer du till och från aktiviteter eller är ett stöd under själva aktiviteten för personer med en funktionsnedsättning. All ledsagarservice sker utanför brukarens bostad och handlar därmed om att personen får stöd och hjälp från en punkt till en annan.
Ditt uppdrag är att underlätta för personen att leva ett självständigt liv och hjälpa till att bryta den isolering som ofta förekommer. Ledsagar insatsen är personlig och anpassas efter kundens individuella behov. Exempel på aktiviteter kan vara läkarbesök, bio, promenader, fika eller att följa med att träna/simma. Som ledsagare kommer du att göra en viktig och värdefull insats.

Vem kan bli ledsagare?

Du måste vara minst 18 år, ha tålamod, vara lyhörd och visa stort engagemang för människor. Eftersom det tar tid att bygga upp tilliten till varandra, ser vi gärna att du är inställd på att uppdraget varar åtminstone under ett år.

Ersättning för uppdraget?

Som ledsagare är du timavlönad. Du får ersättning för de timmar du utför. Förutom din timlön får du OB vid obekväm arbetstid, en semesterersättning för varje arbetad timme. Som anställd omfattas du av gällande kollektivavtal. Normalt är varje uppdrag ca 5 timmar per vecka. Du kan välja att ha ett eller flera uppdrag

Hur gör jag för att bli ledsagare?

För att kunna avgöra din lämplighet för uppdraget genomför vi intervju, referenskontroll och registerkontroller hos polisens belastningsregister.
Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan till kommunens samordnare för ledsagare, avlösare samt kontatpersoner:

E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Telefonnummer: 08-591 260 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.