Separation, skilsmässa

Om du vill skilja dig från din partner ansöker du om så kallad äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Om ni har gemensamma barn är betänketiden sex månader. Du kan ansöka om äktenskapsskillnad på egen hand eller tillsammans med din partner.

Stöd i kommunikationen

Ni kan få stöd i er kommunikation med varandra via familjerådgivning. Vi har avtal med specialister som kan hjälpa er att komma vidare när ni har hamnat i ett låst läge. Där kan ni boka familjerådgivningssamtal om ni har problem i ert parförhållande eller andra nära vuxenrelationer.

Läs mer om familjerådgivning och vilka du kan kontakta

Hjälp för föräldrar att komma överens

När föräldrar separerar kan det ibland uppstå konflikter om hur barnen ska bo eller hur de ska träffa sina föräldrar. Familjerätten kan hjälpa föräldrar att komma överens om vårdnad, boende, umgänge, ekonomi och kommunikation genom samarbetssamtal.

Om ni som föräldrar är eniga om hur ni vill ha det kan man få hjälp med att upprätta en överenskommelse eller ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Läs mer om avtal för vårdnad, boende och umgänge Öppnas i nytt fönster.

Samarbetssamtal

För separerade föräldrar som har svårt att komma överens om barns vårdnad, boende, umgänge eller ekonomi finns möjlighet till samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga och kostar ingenting.

Syftet med samtalen är att stötta föräldrar i samarbetet om gemensamma barn. Att prata om samarbete och kommunikation kan vara en hjälp när ni behöver komma överens om hur det ska se ut för barnen efter er separation. Ni kan få hjälp med att göra överenskommelser eller skriva juridiskt bindande avtal.

Är ni båda föräldrar överens om att ni vill ha samarbetssamtal kan ni ansöka om det via vår e-tjänst.

E-tjänsten kommer att vara tillfälligt stängd för underhåll mellan klockan 08.45 – 13.00 den 11 september, 16 oktober, 13 november och 11 december 2024.

Om den ena föräldern inte vill delta i samarbetssamtal

Samarbetssamtal är frivilliga och bygger på att båda föräldrarna vill delta. Om ni inte är överens, eller om du inte vill eller kan kontakta den andra föräldern, så kan du höra av dig till oss för rådgivning. Vi kan försöka motivera till samarbetssamtal, men kan inte tvinga någon.

Hur går samtalen till?

Varje samtal pågår ungefär en timme tillsammans med en eller två familjerättssekreterare. Vi börjar alltid med ett enskilt samtal med varje förälder innan ni får tider för gemensamma samtal. Samtalen kan ske fysiskt på vårt kontor, via telefon eller digitalt. Det finns möjlighet att få flera samtal.

Målet är att förbättra samarbetet mellan er föräldrar och hitta lösningar som blir bra för barnet. Familjerättssekreterarens roll är att vara samtalsledare. Vi kan ge vägledning och lämna förslag, men det är ni som föräldrar som bestämmer innehållet och själva fattar eventuella beslut.

Om ni kommer överens kan vi hjälpa er att formulera en skriftlig överenskommelse eller att skriva ett juridiskt bindande avtal.

Vi arbetar under sekretess. Under samarbetssamtalen kan minnesanteckningar göras, som vi inte sparar. Ni registreras inte i socialtjänstens register och kan inte heller begära ut dokumentation från samtalen i efterhand.

Läs mer om samarbetssamtal på Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan jag stötta mitt barn?

Att separera innebär en stor förändring för både föräldrar och barn. Ibland tar barn på sig skulden för separationen och för att föräldrarna kanske bråkar och inte kommer överens. Det kan vara viktigt för ett barn att få veta att det inte är barnets fel. Barn kan också hamna i en lojalitetskonflikt och försöka vara rättvis mellan föräldrarna. Ibland blir barn budbärare när föräldrar har svårt att prata med varandra.

Med tiden brukar de allra flesta barn komma över föräldrarnas separation utan större problem och de vänjer sig vid den nya situationen. För att underlätta för barnet är det bra om föräldrarna kan samarbeta med varandra.

Läs mer om hur du kan stötta ditt barn vid en skilsmässa:

Rädda Barnen om hur du kan stötta ditt barn vid en skilsmässa och hur ni kan lösa vardagspusslet efter separationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på 1177.se om skilsmässa eller separation när du har barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En kvinna och en man vid ett bord, med skilsmässopapper och vigselringar framför sig.

Foto: Lightfield/Mostphotos

Kontakta familjerätten

Ta kontakt med vårt kontaktcenter och be att få prata med familjerätten.
Telefonnummer kontaktcenter:
08-591 260 00
E-post kontaktcenter: kontaktcenter@sigtuna.se. Vi svarar på e-post inom 48 timmar.
Besöksadress: Södergatan 20, Märsta

Familjerätten hanterar frågor om

  • adoption
  • faderskap och föräldraskap
  • samarbetssamtal
  • avtal om vårdnad, boende eller umgänge.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.