Publicerad:

Utredning ska minska minutstyrning inom hemtjänsten

En äldre man med stickad väst, vitt skägg och glasögon sitter vänd mot en kvinna som håller handen på hans axel. Mannen är vänd mot kameran och kvinnan bort från kameran. Kvinnan ser ut att jobba inom äldreomsorgen.

Foto: Mostphotos

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda styrningsmodell av hemtjänsten. Detta för att minska eller komma bort från den så kallade minutstyrningen och få till en hemtjänst som är mer flexibel.

Dagens styrningsmodell inom hemtjänsten innebär att alla insatser beviljas, planeras och ersätts på minutnivå. Josefine Brodd är vård- och omsorgsnämndens ordförande och menar att den här styrningsmodellen medför flera begränsningar, vilket även framkommit i den viktiga brukarundersökningen som skickas ut varje år. Därför ska nu styrningsmodellen utredas.

Dagens modell utgår från hur lång tid en omvårdsinsats ska utföras på. Det här begränsar möjligheten att möta önskemålen hos den som är i behov av hemtjänst. Dessutom skapar modellen en stressig arbetssituation för de anställda.

Även Susanne Persson, som är chef för avdelningen för myndighetsutövning, menar att en sådan här utredning välkomnas från flera håll.

I våra dialoger med både hemtjänsttagare, anhöriga och hemtjänstutförare har det framkommit att man vill få till just en mer flexibel hemtjänst.

Utredningen ska ta fram förslag på olika styrningsmodeller i syfte att komma bort från eller minska dagens minutstyrning. De styrningsmodeller som utredningen föreslår ska göra så att hemtjänsttagaren tillsammans med den som utför hemtjänsten ska kunna styra mer över sin beviljade tid. De föreslagna styrningsmodellerna ska också göra så att den som utför hemtjänsten ska kunna planera sin arbetstid med mindre stress.

Josefine Brodd berättar om förhoppningarna med en ny styrningsmodell:

Förhoppningen är att de som är i behov av hemtjänst ska uppleva att de har större möjligheter att påverka hur och när insatserna ska utföras. Men också att vi får en förbättrad arbetsmiljö för de som är anställda inom hemtjänsten.

Utredningen görs i samarbete med hemtjänstutförare och i samverkan med berörda intresseföreningar och andra kommuner. Resultaten ska presenteras i augusti.

Josefine Brodd menar att utredningen är både välkommen och viktig.

Vi har under lång tid haft fokus på att höja kvaliteten och öka nöjdheten inom hemtjänsten. Jag tror att en ny styrningsmodell kommer att vara avgörande för att vi ska nå våra mål.