Vatten och avlopp

Vatten- och avloppshantering är centrala delar i samhället.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. För att säkra god vattenförsörjning i Sigtuna kommun finns det särskilda regler och bestämmelser kring vattenrening och vattenskydd.

Att avloppsvattnet blir omhändertaget är viktigt för att skydda både naturen och människors hälsa. Det är också viktigt att vi tar hand om våra dricksvattenkällor, som t.ex. vattentäkterna i vår kommun.