Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. För att säkra god vattenförsörjning i Sigtuna kommun finns det särskilda regler och bestämmelser kring vattenrening och vattenskydd.

Det är bara vatten

Det allra viktigaste vi har. Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Var varsamma och sparsamma med kranvattnet

I Stockholmsområdet är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverket bara rena och producera en viss mängd dricksvatten åt gången.

Av hållbarhetsskäl är det alltid viktigt att tänka på att minska onödig vattenförbrukning. Under våren och sommaren är det extra viktigt att vi är sparsamma med kranvattnet, då många vattnar sina trädgårdar och fyller sina pooler. Om både privatpersoner och verksamheter hjälps åt, så kan vi tillsammans spara mycket vatten och se till att det räcker till alla.

En flicka i pyjamas häller vatten på balkonglådornas pelargoner från en emaljkanna. Foto: Johan Bävman / Svenskt Vatten

Foto: Johan Bävman / Svenskt Vatten

I Sverige gör vi av med 140 liter vatten per person per dygn

Varje person förbrukar i genomsnitt 140 liter vatten per dygn. Mer än hälften av allt vatten vi använder går åt till personlig hygien. Om du stänger av kranen när du borstar tänderna och rakar dig samt väljer dusch istället för bad, så är du med och sparar på vår allra viktigaste naturresurs.

Infografik om vattenanvändning per person och dygn.

Bra att veta

 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • I Stockholmsområdet är vattenförbrukningen vanligtvis som högst i maj och juni

Så här sparar du på vatten

 • Duscha istället för att bada.
 • Ta korta duschar istället för långa. Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Laga droppande kranar och läckande toalettstolar.

Så här får du en fin trädgård med mindre vatten

 • Om något i trädgården behöver vattnas: vattna tidig morgon, på kvällen eller nattetid och undvik att vattna när det är som varmast.
 • Vattna med kanna eller vattenslang som du håller i handen.
 • Spara regnvattnet från stuprör i en tunna och använd det för vattning.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under våren och sommaren. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Vanliga frågor och svar

Varifrån kommer mitt vatten?

Dricksvattnet i Sigtuna kommun kommer från Norrvatten. Norrvatten producerar dricksvatten till 14 kommuner i norra Storstockholm. Vattnet tas från Mälaren och renas på Görvälnverket i Järfälla innan det pumpas ut i ledningsnätet.

Varför ska jag spara på vatten?

Dricksvatten är ett vårt viktigaste livsmedel och är främst till för mat, dryck och hygien. I Stockholmsområdet är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverken bara rena och producera en viss mängd dricksvatten. Varma dagar kan vattenförbrukningen öka med över 30 procent i vårt område. Genom att spara vatten hjälper du till att säkerställa att vattnet räcker till alla.

Hur länge ska jag spara på vatten?

Det är alltid bra att vara sparsam med vatten. Vatten är en naturresurs vi ska vara rädda om. Det går åt energi och kemikalier för att rena och producera dricksvatten. Därför är det av hållbarhetsskäl alltid viktigt att undvika onödig vattenförbrukning. Varma vår- och sommardagar är det extra viktigt att tänka på.

Varför kan inte Norrvatten producera mer vatten när behovet finns?

I Mälaren finns det gott om råvatten, men vattenverket kan bara rena och producera en viss mängd dricksvatten. När det är varmt börjar många människor använda mer vatten samtidigt, kanske för att vattna trädgården och fylla poolen eller bara duscha länge. Vid en längre period av varmt och torrt väder hamnar produktionen i vattenverket nära maxkapaciteten.

Norrvatten har vidtagit åtgärder för att öka kapaciteten i dagens vattenverk. Norrvatten planerar också för en större utbyggnad av vattenverkets kapacitet. Det handlar om att kunna producera mer vatten när våra kommuner växer. Att göra en större utbyggnad av kapaciteten tar flera år. När kapaciteten är utbyggd kommer vattenverket ha bättre marginaler varma dagar, men även med utbyggd kapacitet behöver vi tänka på att använda vårt dricksvatten på ett klokt sätt och inte till exempel vattna mitt på dagen när en stor del av vattnet avdunstar.

Klimatfrågan gör att vi behöver ställa om och använda vatten mer hållbart. Det skulle inte heller vara ekonomiskt försvarbart att dimensionera vattenverk för att kunna tillhandahålla enorma mängder vatten under årets varmaste dagar. Det skulle innebära stora investeringar som bara används under en liten del av året och under resterande del står oanvända, men ändå kostar pengar. Det är främst varma dagar i maj och juni som vattenverket hamnar nära sin maxkapacitet, alltså några få dagar eller veckor per år.

Vad kan jag göra för att spara vatten?

Här är några tips på hur du kan spara vatten:

 • Duscha istället för att bada.
 • Ta korta duschar istället för långa. Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Laga droppande kranar och läckande toalettstolar.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt:

 • Om något i trädgården behöver vattnas: vattna tidig morgon, på kvällen eller nattetid och undvik att vattna när det är som varmast så att vattnet inte avdunstar. Vattna med kanna eller vattenslang som du håller i handen.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under våren och sommaren. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Räcker inte vattnet i Mälaren?

Jo, det finns massor med vatten i Mälaren. Men om många människor vill använda mycket vatten samtidigt, vilket är vanligt varma vår- och sommardagar, kan det hända att vattenverket inte hinner producera så mycket dricksvatten som efterfrågas. Det handlar om vad vattenverket är byggt för att klara av och att det kommunala dricksvattnet främst är till för mat, dryck och hygien.

När går det åt som mest vatten?

I vårt område går det vanligtvis åt mest vatten under varma dagar i maj och juni.