Grundvatten

Grundvatten är det vatten som finns i jorden eller i berggrunden, där hålrummen är helt vattenfyllda. När regn- och smältvatten sakta tränger ner i marken bildas grundvatten.

Nederbörd under vår och höst

Grundvattnet kan vara några veckor eller flera tusen år gammalt. Lagren av grundvatten fylls på främst under vår och höst. På sommaren brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av växter.

Under sommaren sjunker ofta grundvattennivån, som kan variera 1-4m. Har det varit en torr vår finns det risk att grundvattnet nivån sjunker så mycket att man kan få vattenbrist i sina brunnar.

Grundvatten är dricksvatten

Stor del av Sveriges dricksvatten tas från grundvatten. Därför är det viktigt att det regnvatten som rinner ner i marken är rent. Regn kan föra med sig föroreningar från hårdgjorda ytor och vidare ner i grundvattnet.

Om regn som faller ner på en fastighet leds bort från fastigheten minskar bildningen av grundvattnet inom området vilket kan leda till brist på grundvatten. När grundvattenminskar kan det orsak brist på drickvattentillgången eller sättningar i marken.

Grundvatten kan även tränga upp och rinna ut till/i sjöar och vattendrag

Sveriges grundvattenreservoarerna finns framförallt i våra rullstensåsar som Ströms vattenskyddsområde som är en del av Sigtuna kommuns vattenresurs.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.