Fastigheter och lantmäteri

Här finns information om fastighetsbildning och vilka kart- och mättjänster som kommunen tillhandahåller. I Sigtuna kommun är det Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsrättsliga åtgärder.