Fastighetsbildning

Om du vill stycka av en tomt eller göra andra förändringar av en fastighets gränser eller rättigheter måste du ansöka om lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet.

Det här är fastighetsbildning

Fastighetsbildning kallas den åtgärd varigenom fastighetsindelningen ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs.

Så här ansöker du om fastighetsbildning

Ansökan som gäller fastigheter inom Sigtuna kommun görs till:

Lantmäteriet i Stockholms län, telefon växel: 0771-63 63 63.

En förrättningslantmätare på Lantmäteriet tar hand om ärendet och utreder tillsammans med sökanden möjligheterna att genomföra det sökanden begärt.

Lantmäteriet ger sedan kommunens geodataenhet i uppdrag att utföra den tekniska delen av lantmäteriförrättningen vilket innefattar mätning, beräkning, utsättning av gränsmarkeringar och framställning av förrättningskartan.

Resultatet av förrättningen redovisas i förrättningshandlingarna som består av förrättningskarta (tomtkarta), beslut och protokoll. Tillsammans utgör handlingarna ett juridiskt dokument som efter registrering i fastighetsregistret arkiveras av Lantmäteriet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.