Kart- och mättjänster

Här kan du beställa kart- och mättjänster och läsa mer om respektive produkt.

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt eller bygga till behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. Kartan används som underlag när man gör en situationsplan för ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för den som söker bygglov och handläggare vid bygglovsprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om och i så fall vilken nybyggnadskarta som krävs för just din åtgärd.

Nybyggnadskartan redovisar relevant geografisk information för bygglovsändamål som till exempel fastighetsgränser, befintliga byggnader, detaljplanegränser och nivåkurvor. Fullständig nybyggnadskarta redovisar anslutningspunkt för vatten och avlopp.

Leveranstiden för nybyggnadskartan är upp till tre veckor så tänk på att beställa kartan i god tid.

Taxa för nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Avgift (ej moms vid myndighetsutövning)

Fullständig

8390 kronor upp till 3000 kvadratmeter, därefter 2470 kronor per påbörjad 3000 kvadratmeter

Förenklad

3370 kronor upp till 3000 kvadratmeter, därefter 1120 kronor per påbörjad 3000 kvadratmeter

Eventuell fastighetsutredning vid förenklad nybyggnadskarta

timersättning 1544 kronor per timme

Prisexempel för nybyggnadskarta

En fullständig nybyggnadskarta för en tomt på 2500 kvadratmeter kostar 8390 kronor.

En fullständig nybyggnadskarta för en tomt på 7500 kvadratmeter kostar 13330 kronor.

En förenklad nybyggnadskarta för en tomt på 10000 kvadratmeter kostar 6730 kronor.

Ladda ner din egen tomtkarta

En tomtkarta är en enkel produkt som redovisar det som i dagsläget finns karterat i kommunens primärkarta och Lantmäteriets bakgrundskarta. Tomtkartan är inte kontrollerad. Den innehåller detaljer som till exempel fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer och höjdkurvor.

I tjänsten kan du söka på adress och ladda ner kartan i pdf-format (ingen inloggning krävs och det kostar ingenting).

Till tomtkartan

Flygbilder/ortofoton

Det finns flygbilder över kommunen från 2022. Flygbilder från andra år kan beställas genom Geodataenheten. Flygbilder kan beställas via våra e-tjänster. Flygbilder levereras digitalt som en jpeg-fil.

Taxa för flygbilder

Flygbilder

Avgift (inkl. moms 25%)

Startavgift

1406 kronor

1–100 hektar

1406 kronor

> 100 hektar

422 kronor per påbörjad 100 hektar

Maxpris

14138 kronor

WMS

10494 kronor

Prisexempel för flygbilder:

Beställning på 35 hektar kostar 2812 kronor.

Beställning på 245 hektar kostar 3656 kronor.

Primärkarta

Primärkartan är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar förhållandena på marken. Kartan används främst för detaljplanering men också som underlag till nybyggnadskartor, projekteringskartor, förrättningskartor och ledningskartor.

Kartan innehåller exempelvis fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, gator och vägar, gång- och cykelbanor, byggnader, nivåkurvor och punktvisa höjdangivelser på marken. Kartan kan levereras över valfritt område i valfri skala och med anpassat innehåll. Primärkartan levereras digitalt som en dwg-fil.

Taxa för primärkarta

Primärkarta

Avgift (inklusive moms 25%)

1–10 hektar (minsta beställning 1 hektar)

1406 kronor per hektar

10–25 hektar

703 kronor per hektar

> 25 hektar

422 kronor per hektar

Maxpris

181875 kronor

Prisexempel för primärkarta:

Beställning på 15 hektar kostar 17575 kronor.

1–10 hektar: 1406 x 10 = 14060 kronor
10–15 hektar: 703 x 5 = 3515 kronor
Totalt: 14060 + 3515 = 17575 kronor

Byggnader med takkonstruktioner (LOD 2)

Leverans sker i formatet CityGML.

Taxa för byggnader för takkonstruktioner (LOD 2)

LOD 2

Avgift (inklusive moms 25%)

1–10 hektar (minsta beställning 1 hektar)

1406 kronor per hektar

10–25 hektar

703 kronor per hektar

> 25 hektar

422 kronor per hektar

Maxpris

181875 kronor

Prisexempel för LOD 2:

Beställning på 30 hektar kostar 25 260 kronor.

1–10 hektar: 1406 x 10 = 14060 kronor
10–25 hektar: 703 x 15 = 10545 kronor
25–30 hektar: 422 x 5 = 2110 kronor
Totalt: 14060 + 10545 + 2110 = 26715 kronor

Terrängmodell (TIN), LAS-data

Leverans sker som punktmoln i lasformat.

Taxa för terrängmodell (TIN), LAS-data

Terrängmodell, LAS-data

Avgift (inklusive moms 25%)

1–10 hektar (minsta beställning 1 hektar)

1406 kronor per hektar

10–25 hektar

703 kronor per hektar

> 25 hektar

422 kronor per hektar

Maxpris

181875 kronor

Prisexempel för terrängmodell:

Beställning på 100 hektar kostar 53190 kronor.

1–10 hektar: 1406 x 10 = 14060 kronor
10–25 hektar: 703 x 15 = 10545 kronor
25–100 hektar: 422 x 75 = 31650 kronor
Totalt: 14060 + 10545 + 31650 = 56255 kronor

Mättjänster

Kommunen utför på uppdrag olika typer av mättjänster, exempelvis:

  • Utstakning av byggnader i samband med byggnation
  • Lägeskontroll av byggnader och andra anläggningar
  • Påvisning av gränsmarkeringar
  • Inmätnings-/utsättningsuppdrag av olika slag
  • Mätning för projekteringsunderlag
  • Koordinatberäkningar och koordinattransformationer
  • Stomnät
Taxa för mättjänster

Tjänst

Avgift (inklusive moms 25%)

Tidsåtgång

Utstakning - grov

timersättning 1544 kronor per timme

cirka 4 timmar

Utstakning - fin

timersättning 1544 kronor per timme

cirka 6 timmar

Lägeskontroll

timersättning 1544 kronor per timme

cirka 4 timmar

Gränsutvisning

timersättning 1544 kronor per timme

cirka 3-4 timmar

Övriga mätuppdrag

timersättning 1544 kronor per timme


Observera att tidsåtgången för mätuppdrag är inklusive förarbete och dokumentation.

Stomnät och koordinatsystem

Sigtuna kommun arbetar i koordinatsystem SWEREF 99 18 00 i plan och i RH 2000 i höjd.

Våra stomnätspunkter över kommunen finns tillgängliga i Sigtunakartan. Klickar du på en punkt i kartan får du upp koordinater och eventuell punktmarkering. Du kan även ladda ner alla våra punkter via Sigtunakartan genom att klicka på lagernamnet i lagerlistan och välja att ladda ner samtliga punkter som en csv-fil.

Till Sigtunakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga tjänster

Vi erbjuder även andra produkter och tjänster inom geografisk information.

Taxa för övriga tjänster

Produkt/tjänst

Avgift (inklusive moms 25%)

GIS-uppdrag

timersättning 1544 kronor per timme

Byggnadskuber (LOD1)

344 kronor per hektar

Höjdmarkgrid

688 kronor per hektar

Gränspunkter 1–10 stycken (koordinatlista)

1406 kronor

Gränspunkter - tillägg utöver 10 stycken punkter

139 kronor per punkt

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.