Avlopp och slam

En god och säker hantering av avloppsvatten är viktig både för hälsan och miljön.

Sigtuna Vatten och Renhållning AB är ett kommunalt bolag som tar hand om avloppsvattnet i kommunens tätorter.

Om din fastighet ligger utanför det kommunala avloppsnätet så behöver du anlägga ett enskilt avlopp för ditt avloppsvatten. Enligt lag så behöver man tillstånd för att anlägga enskilt avlopp. I Sigtuna kommun söker du sådant tillstånd hos bygg- och miljöförvaltningen. 

Bygg- och miljöförvaltningen har en pågående inventering av enskilda avlopp i Sigtuna kommun. Tillsynen är bl.a. till för att hindra skadliga utsläpp, säkra god vattenkvalitet och skydda sjöar och vattendrag mot övergödning.