Avlopp och slam

En god och säker hantering av avloppsvatten är viktig både för hälsan och miljön.

Sigtuna Vatten och Renhållning AB är ett kommunalt bolag som tar hand om avloppsvattnet i kommunens tätorter.

Om din fastighet ligger utanför det kommunala avloppsnätet så behöver du anlägga ett enskilt avlopp för ditt avloppsvatten. Enligt lag så behöver man tillstånd för att anlägga enskilt avlopp. Du söker ett sådant tillstånd av Sigtuna kommun.

Vi har en pågående inventering av enskilda avlopp kommunen. Tillsynen är bland annat till för att hindra skadliga utsläpp, säkra god vattenkvalitet och skydda sjöar och vattendrag mot övergödning.