Detaljplaner

Detaljplanerna reglerar hur mark och vatten får användas inom ett avgränsat område.

Via Sigtunakartan kan du bl.a. se detaljplanerna i Sigtuna kommun.