Riktlinjer för bostads­försörjning

Riktlinjerna för bostadsförsörjning anger att bostadsutvecklingen ska ske i en hållbar takt. Varje kommundel ska få utvecklas utifrån sina kvaliteter, kulturella identitet och förutsättningar.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning anger att bostadsutvecklingen ska ske i en hållbar takt. Varje kommundel ska få utvecklas utifrån sina kvaliteter, kulturella identitet och förutsättningar.

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjningen samt för detaljplanering och andra åtgärder som möjliggör för nya bostäder. I Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisas övergripande bostadspolitiska mål samt hur kommunen ska verka för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven.

Riktlinjerna grundas på en analys av bland annat den demografiska utvecklingen, nuvarande bostadsbestånd och efterfrågan, marknadsförutsättningar samt bostadsbehovet.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning antas vart fjärde år och följs upp med en lägesrapport på årsbasis.

Den mer långsiktiga strategin framgår av den kommunövergripande översiktsplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.