Skadedjur

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att åtgärda problem med skadedjur inom bostaden.

Undvik skadedjur

Skadedjur kan trivas på platser där det finns tillgång till mat, fukt och värme samt många skrymslen och vrår. Det allra bästa sätten att undvika skadedjur är:

  • Håll rent och undvik att ha mycket saker på golvet.
  • Åtgärda fuktproblem så snart de upptäcks.
  • Förvara mat torrt, rent och i förpackningar så att skadedjur inte kan ta sig in.
  • Kasta avfall direkt i sopbehållare och inte i naturen.
  • Håll sopbehållare hela och rena.
  • Skölj av kladdiga förpackningar och lämna till återvinningsstationen istället för att slänga dem i soporna där de kan nås av skadedjuren.

Kolonier eller enstaka exemplar?

Antalet skadedjur, och var de finns, styr saneringens kostnad och omfattning. Därför är det viktigt att noga undersöka var skadedjuren kommer ifrån.

Kackerlackor och mjölbaggar kan förekomma om ingen åtgärd har utförts för att begränsa deras spridning och etablering på nya ställen.

Råttor återfinns oftast bara ett fåtal av. Råttor och flugor kan ge upphov till smittspridning och därför är det viktigt att du omedelbart kontaktar din fastighetsägare, eller ett saneringsföretag.

Så här gör du om du upptäcker skadedjur

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att åtgärda problem med skadedjur inom bostaden. Vänd dig i första hand till fastighetsägaren där skadedjur har upptäckts.

Oftast har fastighetsägaren ett avtal med ett företag som sanerar skadedjur och som du själv kontaktar vid behov. I vissa försäkringar av villor och bostäder ingår skadedjurssanering. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra vad som gäller.

Om störningarna inte åtgärdas av fastighetsägaren kan du lämna ett klagomål genom att fylla i en blankett.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.