Båten och hamnen

Som ansvarsfull båtägare väljer du en miljövänlig bottenfärg och kör din båt på så kallad alkylatbensin. Avgaserna och bränslet innehåller kolväten som är mycket skadliga för hälsan och miljön.

Båtbottenfärg

Båtbottenfärg kan vara klassad som bekämpningsmedel. Om så är fallet, så framgår det av burkens märkning.

Den mest miljövänliga metoden för att ta bort påväxt är att tvätta båten. Några miljövänliga exempel på hur du kan tvätta är:

  • Högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
  • Borsttvätt i vattnet, automatisk eller för hand (endast för omålade båtar.
  • Skrubbning av båten för hand (endast för omålade båtar).

Mer tips, råd och information om båtbottenfärg kan du läsa om på Kemikalieinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slipning/blästring av båten

Båtar som tidigare målats med biocidfärger fortsätter att läcka miljöskadliga ämnen så länge äldre färglager finns kvar. När man slipar och blästrar båtbotten som behandlats med bekämpningsmedelsklassad eller annan färg, kan farliga ämnen, till exempel koppar, spridas. Ska du slipa båtbotten ska det göras under en presenning så inga färgrester sprids. Täck även marken med presenning så slipdamm och färgflagor kan samlas upp och hanteras som farligt avfall. Avfallet lämnar du på återvinningscentralen. Det gäller också burkar med färgrester.

Ny motor eller alkylat

Genom att byta till alkylatbensin kan du minska utsläppen av de mest miljöfarliga ämnena i avgaserna betydligt. Om du använder fyrtaktsmotor samt alkylatbensin kan du minska utsläppen med 90 procent.

Hur du kör båten påverkar också utsläppsmängden. Låt inte motorn gå på tomgång i onödan och försök hitta den hastighet som är mest ekonomisk och skonsam för miljön.

Lag om båttoalett

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Det är för att minska övergödningen av Östersjön, som räknas som en särskilt känslig miljö. Mälarens vatten rinner ut i Östersjön. Båttoaletten tömmer du på en latrintömningsstation.


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.