Bilen

Vattnet från en tvättad bil innehåller oljeföroreningar och tungmetaller. För att skydda vattendrag och dricksvatten skall biltvätt ske vid fordonstvättar med godkänd reningsutrustning.

Tvätta lätt och tvätta rätt

Föroreningarna regnar väl av när jag kör bilen i regn i vilket fall som helst?

De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Men detta sker över väldigt långa sträckor utmed landsvägarna vilket resulterar mindre förorening per meter. Större problem för vattendragen uppstår när flera i ett bostadskvarter tvättar bilar eftersom allt dagvatten då leds från alla garageuppfarter i kvarteret/området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration av asfaltsrester och även olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen. Att kanske 80-90% av föroreningarna sedan du tvättade bilen senast är diffust spridda utmed långa vägsträckor och ex fastnat i vägslänter hjälper inte ditt närmaste vattendrag från föroreningar från din biltvätt på gatan.

Miljömärkta biltvättmedel – kan jag tvätta bilen på garageuppfarten då?

Biltvättmedel (om de är miljömärkta) är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt. Jämfört med de olje- och asfaltrester + tungmetaller som finns i tvättvattnet så är det miljömärkta tvättmedlet ändå det mindre vattenmiljöproblemet.

Hemmabiltvätten skapar lokala vattenmiljöproblem. Vill du värna din närmaste badsjö och vattenmiljö så kan du inte tvätta bilen hemma på gatan. Tvättvattnet inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller rinner rakt ut i din närmaste sjö vilket förstås påverkar vattenmiljön där.

Biltvättar är utrustade för att samla upp de farliga ämnen som sitter på en smutsig bil. Flera biltvättar kan även rena och återvinna tvättvattnet vilket dessutom sparar vatten. Därför är biltvätten det bästa valet för miljön!

Tänk på att din badsjö och dricksvatten börjar vid markbrunnen nästa gång du tvättar din bil och gör så här:

  • Tvätta i första hand bilen i en biltvätt
  • Använd miljömärkta bilvårdsprodukter
  • Vid enstaka rengöringar, kan du ställa dig på din grusplan eller din gräsmatta, långt från vattendrag och dagvattenbrunnar. Grus och gräs rengör tvättvattnet via infiltration i marken. Tänk på att tvättvattnet inte får rinna in på någon annans tomt och använd miljömärkta produkter.

Tvätta bilen i fordonstvätt

Det är inte tillåtet att tvätta fordon på gatan för den som bedriver yrkesmässig verksamhet. Inte heller privata fordon ska tvättas på gatan. Det bästa alternativet är att tvätta sin bil vid en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning. Det betyder att stora delar av föroreningarna skiljs bort innan vattnet leds till det kommunala reningsverket, där ytterligare rening sker. Vid många tvätthallar har man dessutom möjlighet att återanvända tvättvattnet.

Vill du tvätta bilen själv, gör det då vid en "gör-det-själv-hall" där vattnet renas.

Vid enstaka tillfällen kan avspolning av bilen med vatten, utan några rengöringskemikalier, tillåtas på annan plats. Bilen ska då stå på underlag av gräs eller grus eftersom det ger möjlighet till viss rening av vattnet i marken innan det når dagvattenbrunn eller dike. Det är viktigt att det då inte finns några dricksvattenbrunnar i närheten som kan påverkas.

Föroreningar vid biltvätt

Rinner vatten från biltvätt ner i en gatubrunn renas det inte, utan fortsätter direkt till närmaste vattendrag eller sjö. I Sigtuna kommun drabbar det bland annat Märstaån och Mälaren.

Föroreningarna vid biltvätt kommer från:

  • Schampo och avfettningsmedel
  • Vägbeläggning (asfalt)
  • Däck
  • Dubbar
  • Salt
  • Avgaspartiklar
  • Oljor från fordonet

Riktlinjer för fordonstvätt

På Käppalaförbundets webbsida kan du läsa om de riktlinjer som är framtagna för fordonstvätt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.