Bilen

Vattnet från en tvättad bil innehåller oljeföroreningar och tungmetaller. För att skydda vattendrag och dricksvatten skall biltvätt ske vid fordonstvättar med godkänd reningsutrustning.

Tvätta bilen i fordonstvätt

Det är inte tillåtet att tvätta fordon på gatan för den som bedriver yrkesmässig verksamhet. Inte heller privata fordon ska tvättas på gatan. Det bästa alternativet är att tvätta sin bil vid en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning. Det betyder att stora delar av föroreningarna skiljs bort innan vattnet leds till det kommunala reningsverket, där ytterligare rening sker. Vid många tvätthallar har man dessutom möjlighet att återanvända tvättvattnet.

Vill du tvätta bilen själv, gör det då vid en "gör-det-själv-hall" där vattnet renas.

Vid enstaka tillfällen kan avspolning av bilen med vatten, utan några rengöringskemikalier, tillåtas på annan plats. Bilen ska då stå på underlag av gräs eller grus eftersom det ger möjlighet till viss rening av vattnet i marken innan det når dagvattenbrunn eller dike. Det är viktigt att det då inte finns några dricksvattenbrunnar i närheten som kan påverkas.

Föroreningar vid biltvätt

Rinner vatten från biltvätt ner i en gatubrunn renas det inte, utan fortsätter direkt till närmaste vattendrag eller sjö. I Sigtuna kommun drabbar det bland annat Märstaån och Mälaren.

Föroreningarna vid biltvätt kommer från:

  • Schampo och avfettningsmedel
  • Vägbeläggning (asfalt)
  • Däck
  • Dubbar
  • Salt
  • Avgaspartiklar
  • Oljor från fordonet

Riktlinjer för fordonstvätt

På Käppalaförbundets webbsida kan du läsa om de riktlinjer som är framtagna för fordonstvättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.