Avfallshantering för företag

Du som har en verksamhet är skyldig att se till att avfall förvaras på ett godkänt sätt samt att det lämnas till rätt mottagare.

Hantering av avfall för dig som har en livsmedelsanläggning

Du som har en verksamhet är skyldig att se till att avfall förvaras på ett godkänt sätt samt att det lämnas till rätt mottagare.

Kommunalt avfall uppstår i företag, men man skiljer på kommunalt avfall (hushållsavfall) och sådant avfall som uppstår vid produktion i företaget (verksamhetsavfall). Verksamhetsavfall är inte kommunalt avfall. I Sigtuna kommun är det endast Sigtuna vatten och renhållning AB (SIVAB) som får hämta kommunalt avfall från verksamheter i kommunen. Du som driver ett företag måste därför enligt lag ha ett avfallsabonnemang för kommunalt avfall hos SIVAB.

Exempel på kommunalt avfall är avfall från matsal och personalrum samt avfall från sopkorgar på toaletter. Verksamhetsavfall är tomma förpackningar som mjölkpaket, konservburkar, majonnäshinkar och emballage.

Förpackningar som kartonger, konservburkar, glas‐ och plastförpackningar ska sorteras separat från annat avfall. Det gäller även plastpåsar och andra mjuka plastförpackningar. Du får inte lämna förpackningar från verksamheten på återvinningsstationer. Återvinningsstationer får bara användas av privata hushåll.

Du som har en verksamhet blir av med dina förpackningar genom något av följande alternativ:

  • Anlita en entreprenör som hämtar dina förpackningar.
  • Om du är hyresgäst, prata med din fastighetsägare om ni kan komma överens om en gemensam lösning för avfallshanteringen i fastigheten.

Lämna dem vid FTI:s mottagningspunkter. De här mottagningspunkterna är särskilda
återvinningsstationer som det även är tillåtet för företag att använda.

Hitta din närmaste mottagningspunkt på FTI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportera farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara exempelvis brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till det nya avfallsregistret.

Enligt bestämmelser från den 1 november 2020, ska den som producerar, transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall anteckna och rapportera vissa uppgifter om avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Sedan registret öppnade har över 25 000 verksamheter rapporterat till avfallsregistret för farligt avfall. Naturvårdsverket bedömer att en stor del av de en miljon verksamheter som genererar farligt avfall behöver rapportera till avfallsregistret någon gång under ett år. Här spelar tillsynsmyndigheterna fortsatt en viktig roll med att nå ut till alla verksamheter lokalt.

Miljösanktionsavgift för farligt avfall

Den verksamhet som rapporterar in uppgifter om sitt farliga avfall försent till avfallsregistret kan behöva betala en miljösanktionsavgift om 5000 kronor. Bestämmelsen följer av 11 kap 8 b § i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Har ditt företag farligt avfall?

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Antecknings- och rapporteringsskyldigheten gäller alla verksamheter som hanterar någon typ farligt avfall. Oavsett hur stor din verksamhet är, vilken typ av farligt avfall du hanterar eller hur stor mängd farligt avfall du har, omfattas du av kravet på att anteckna och rapportera till Naturvårdsverket.

Hitta vägledning kring hur du rapporterar ditt farliga avfall på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frityrolja

Använd frityrolja får inte hällas ut i avloppet. Har du stora mängder använd matolja/frityrolja i din verksamhet är det bra om du kan kontakta en entreprenör som återvinner oljan. Det finns entreprenörer som hämtar din använda olja gratis eller till ett väldigt förmånligt pris. Handlar det om någon enstaka dunk olja kan du lämna den på återvinningscentralen på Voltgatan 27. Information om priser och om hur du gör för att hantera avfall från ditt företag finns på SIVABs hemsida under fliken ”företag”.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.