Publicerad:

Gör du rätt när du hanterar invasiva växter i din trädgård?

Alla växter hör inte hemma i alla naturmiljöer. Vill du få koll på hur du hanterar trädgårdsavfall för att bevara mångfalden?

De arter som flyttats från sina naturliga miljöer till ett annat område kallas främmande arter. Vissa arter är också invasiva och kan tränga undan andra växter eftersom de både förökar sig effektivt och växer snabbt. Det kan orsaka att inhemska arter dör ut och att ekosystem rubbas. Därför är det viktigt att aldrig slänga växtavfall som kan innehålla invasvia växter i naturen. Det är dessutom förbjudet.

Så här hanterar du trädgårdsavfall med invasiva arter:

  • Lägg växt- och trädgårdsavfall med invasiva arter i plastsäckar och förslut noga.
  • Kolla med återvinningscentralen hur och var du ska lämna det.
  • Om det är lite – lägg det i hushållsavfallet.
Illustratör: Li Rosén Zobec/Typoform. Illustrationen visar att man ska slänga trädgårdsavfallet i brännbart.

Illustration: Li Rosén Zobec/Typoform