Nyheter - Bygga, bo och miljö

 • Bygga, bo och miljö

  Arbetet med att höja kapaciteten och för­bättra leverans­säkerheten av dricks­vattnet är klart

  Den 5–9 september fick Sigtuna kommun ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det berodde på att Norrvatten, som levererar dricksvatten till kommunen, utförde...
 • Bygga, bo och miljö

  Grundvatten i kranen under vecka 36

  5–9 september kommer Sigtuna kommun att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvatten till kommunen, utfö...
 • Bygga, bo och miljö

  Tips för att minska dina elkostnader

  Vi erbjuder gratis och opartisk energi-och klimatrådgivning till både privatpersoner, organisationer samt små och mellanstora företag i Sigtuna.
 • Bygga, bo och miljö

  Ny avfallsplan – Samråd

  En ny avfallsplan håller på att tas fram. Sigtuna kommun har tillsammans med Håbo, Knivsta och Upplands-Bro kommuner tagit fram ett förslag som ska gälla för 20...
 • Bygga, bo och miljö

  Sätunaparken – Nytt utegym och utökad lekplats

  Arbeten med byggnation av ett nytt utegym samt utökad lekplats har påbörjats i Sätunaparken i Märsta. Allt förväntas vara klart hösten 2022.
 • Bygga, bo och miljö

  Tvätta gärna bilen – men gör det i en biltvätt

  Nu är det finväder och i det fina vädret passar många på att tvätta sina bilar. Tänk på att inte tvätta din bil på gatan eller på din uppfart. Det är inte bra f...
 • Bygga, bo och miljö

  Pantamera Express har öppnat på återvinningscentralen

  Nu kan du smidigt återvinna dina brukar och flaskor direkt på återvinningscentralen på Voltgatan.
 • Bygga, bo och miljö

  Arkitekturpriset 2022 – Vinnaren utsedd

  Den 31 maj beslutades i samhällsbyggnadsutskottet att årets arkitekturpris går till bostadskvaretet Gretas glänta i Sigtuna stadsängar. Gretas glänta, som är et...
 • Bygga, bo och miljö

  Ny översiktsplan för Sigtuna kommun antagen

  Den 19 maj antogs Sigtuna kommuns nya översiktsplan i kommunfullmäktige. Det betyder att inriktningen för hela kommunens fysiska utveckling och planering är bes...
 • Bygga, bo och miljö

  Delat ansvar för utsläppsminskning av PFAS i Märstaån

  Märstaån har de högsta halterna av miljögiftet PFAS i länet. Ansvaret för att minska utsläppen delas av de verksamheter som orsakar dem, och Sigtuna kommun samo...
 • Bygga, bo och miljö

  Grundvatten i kranen under vecka 20

  15-20 maj kommer Sigtuna kommun att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten utför ett ledningsarbete i kombination med att vatt...
 • Bygga, bo och miljö

  Sigtuna kommun investerar en miljon kronor på nya laddstolpar

  Som en del i arbetet med att nå de uppsatta klimatmålen satsar Sigtuna kommun på fler laddstolpar.
 • Bygga, bo och miljö

  Trädgårdssäsongen är här - dags att rensa bort förbjudna bekämpningsmedel

  Från och med oktober 2021 är det förbjudet att använda vissa bekämpningsmedel i trädgårdar, på kolonilotter och krukväxter.
 • Bygga, bo och miljö

  Grundvatten i kranen under vecka 17

  Norrvatten ska utföra ett ventilbyte i Kallhäll och stänger under tiden av huvudvattenledningen mot Sigtuna kommun. För att ingen ska vara utan vatten kommer No...
 • Bygga, bo och miljö

  Ny lekplats vid strandpromenaden i Sigtuna stad

  Nu startar arbetet med en ny lekplats utmed strandpromenaden i Sigtuna stad. Lekplatsen kommer att utökas med ny lekutrustning och förses med sittplatser. Allt ...
 • Bygga, bo och miljö

  Klädbytardag på Kulturlänken

  Lördag 26 mars anordnar Sigtuna Museum & Art tillsammans med Sigtunabygdens Naturskyddsförening en klädbytardag. Kläder du inte längre använder kan du byta till...
 • Bygga, bo och miljö

  Vattentornsparken i Märsta rustas upp

  Nu startar arbetet med upprustningen av Vattentornsparken i Märsta. Parken kommer att vara klar under 2022.

 • Bygga, bo och miljö

  Just nu: Vattenläcka i Sigtuna

  Sigtuna Vatten & Renhållning jobbar just nu, tisdag förmiddag, med en vattenläcka på Stora Brännbovägen i Sigtuna. Vägen är avstängd under reparationsarbetet. Ä...
 • Bygga, bo och miljö

  Kommunen stöttar lantbrukare i omställningen till hållbar gödselanvändning

  Genom samarbete mellan hästgårdar och jordbruk kan ett cirkulärt kretslopp skapas för näringsämnen, där hästgödsel återförs till närliggande åkermark. Ett mer h...
 • Bygga, bo och miljö

  Parkbänkar i Sigtuna stad bortplockade – ska rustas upp

  Parkbänkarna utmed strandpromenaden i Sigtuna stad plockas bort tillfälligt mellan februari och mars 2022. Anledningen är att de ska renoveras och och lagas.
 • Bygga, bo och miljö

  Förslag till översiktsplan 2022 ute på granskning

  Nu kan du ta del av granskningsförslaget samt lämna synpunkter. Granskningsperioden pågår från och med den 6 december–14 februari 2022. Under den här perioden k...
 • Bygga, bo och miljö

  Så här planeras kommande års bostadsbyggande

  Sigtuna kommun ska växa med sammanlagt 2200 nya bostäder fram till år 2025 – och det är främst småhus och bostadsrätter som kommer att tillföras. Så ser målsätt...
 • Bygga, bo och miljö

  Ny lekplats vid Fasanvägen i Märsta

  Under 2022 kommer lekplatsen vid Fasanvägen i Märsta att rustas upp få ett nytt utseende. Redan i november 2021 kommer ett förberedande arbete på platsen att st...
 • Bygga, bo och miljö

  Funderar du på att installera en kamin i höst eller vinter?

  Då behöver du tänka på att du i god tid gör en anmälan till kommunen.
 • Bygga, bo och miljö

  Samla fettet – undvik proppar

  Våren 2019 tog man bort ett drygt 43 ton tungt fettberg från inloppskanalen till Käppalaverket, som renar vårt vatten. Tar vi istället hand om fettet och lämnar...
 • Bygga, bo och miljö

  Nya regler vid export till Kina

  Vid export av livsmedel till Kina gäller nu nya regler där anmälan till Livsmedelsverket ska vara inne senast 22 oktober 2021.
 • Bygga, bo och miljö

  Klimatkonferens på Sigtunastiftelsen

  Sigtuna kommun arbetar hårt med Agenda 2030-frågor. Därför känns det extra roligt att just vår kommun sedan många år tillbaka är en plats där forskare samlas fö...
 • Bygga, bo och miljö

  Tillsammans stoppar vi svinpesten

  De senaste åren har afrikansk svinpest spridit sig i Europa. Du som är ute och rör dig i naturen kan hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprids till Sverige...
 • Bygga, bo och miljö

  Nyheter för dig som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial

  Snart kommer kontrollen av kontaktmaterial igång I juli 2021 blir det möjligt för myndigheter att kontrollera verksamheter som tillverkar, förädlar eller distrib...
 • Bygga, bo och miljö

  Ljust och fräscht i Valstas gång- och cykeltunnlar

  Uppfräschningen av tunneln mot Tingvalla under väg 263 är nu färdigställd. Den kommer upplevas både attraktivare, tryggare och säkrare för invånarna. Även tunne...
 • Bygga, bo och miljö

  Vattenförbrukningen är hög – uppmaning att spara vatten

  Det går åt mycket vatten i norra Storstockholm just nu. Norrvatten som producerar kommunens dricksvatten går nu ut med en uppmaning till privatpersoner och verk...
 • Bygga, bo och miljö

  Ett år med ÅVC på Voltgatan

  Återvinningscentralen, ÅVC, på Voltgatan har idag den 8 juni varit igång i exakt ett år. Varje vecka besöks centralen av i snitt 2 200 besökare. Utökade öppetti...
 • Bygga, bo och miljö

  Strandpromenaden öppnar upp för sommaren

  Den 5 juni är det premiär för Sigtuna IFs nya äventyrsgolfbana. Inom kort färdigställs även cykelbanan, planteringar och cykelställ i anslutning till äventyrsgo...
 • Bygga, bo och miljö

  Multisportrinken i Valsta är klar

  Den nya multisportrinken i Valsta gör skäl för sitt namn. Ytan, som närmast kan beskrivas som ett stort plus-tecken, bjuder på ett stort antal möjligheter till ...
 • Bygga, bo och miljö

  Stor förbättring av bygglovshanteringen

  Bygglovsärendena handläggs snabbare, vägledningen har blivit tydligare – och de sökande mer nöjda.
  Coronapandemin har inneburit stora förändringar för de allra f...

 • Bygga, bo och miljö

  Tvätta gärna bilen – men gör det i en biltvätt

  Nu är det vår igen och i det fina vädret passar många på att tvätta sina bilar. Tänk på att inte tvätta din bil på gatan eller på din uppfart. Det är inte bra f...
 • Bygga, bo och miljö

  Skydda dina fjäderfän från fågelinfluensan

  Årets utbrott av fågelinfluensa på tamfjäderfä och fåglar i fångenskap är det största vi haft i Sverige – och nu har smittan konstaterats även i vårt län.
 • Bygga, bo och miljö

  Förvandlingen av Sätuna torg har börjat

  År 2024 är målet att en livfull stadsmiljö ska ha växt fram precis vid Märsta station. Efter omvandlingen av Sätuna torg kommer det att erbjudas både boende och...
 • Bygga, bo och miljö

  Upprustning av gång- och cykeltunnlar

  Färgsättning, fotografier, förbättrad belysning och god sikt ska ge en ökad trygghets- och säkerhetsupplevelse.
 • Bygga, bo och miljö

  Försenad sophämtning

  Just nu har Sivab en del problem med att hämta hushållssopor på flera platser i kommunen. Förseningarna beror på halka. Om du inte har fått dina sopor hämtade e...
 • Bygga, bo och miljö

  Bebyggelse mellan Hova och Odensala – Nya riktlinjer antagna

  Den 15 december 2020 antog bygg- och trafiknämnden ett dokument som anger en inriktning för hur bebyggelseutvecklingen i dalgången mellan Hova och Odelsala kan ...
 • Bygga, bo och miljö

  Kanonkulleparken får nytt utseende 2021

  Under hösten 2020 har skett en del förändringar vid kanonkulleparken. Träd och sly har röjts bort inför anläggningen av den nya parken som kommer att färdigstäl...
 • Bygga, bo och miljö

  Fyrfackskärl i Sigtuna kommun

  I november började de första fyrfackskärlen ställas ut till villahushåll i Sigtuna kommun, alla kommuninvånare som bor i villahushåll kommer att få nya tömnings...
 • Bygga, bo och miljö

  Kommunen får ytterligare en återvinningsstation

  Den 9 december ställs en ny återvinningsstation ut på Steninge slottsväg.
  Placeringen av den nya stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna s...

 • Bygga, bo och miljö

  Det kommunala bidraget för hållning av enskild väg slopas

  Sigtuna kommun har beslutat att bidraget till enskild väghållning upphör från och med 1 januari 2021.
 • Bygga, bo och miljö

  Nytt sätt för företagare att rapportera farligt avfall

  Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall ...
 • Bygga, bo och miljö

  Nu införs fyrfackskärl i Sigtuna kommun

  I november börjar de första fyrfackskärlen ställas ut till villahushåll i Sigtuna kommun, men från och med vecka 43 kommer alla kommuninvånare som bor i villahu...
 • Bygga, bo och miljö

  Inventering av cyklar vid pendeltågsstationerna

  Nu pågår inventering av cyklar vid pendeltågsstationerna i Märsta och Rosersberg. Syftet är att skapa en tryggare och trevligare miljö samt att bereda plats i c...
 • Bygga, bo och miljö

  Plank runt ditt sopkärl? Tänk på det här

  Under hösten 2020 kommer villa- och fritidshusägare i kommunen att få nya kärl för avfall. Om du ska göra någon byggnation för de nya sopkärlen så finns det någ...
 • Bygga, bo och miljö

  Belysning vid återvinningsstationer

  Nu har vi ökat tryggheten vid fem återvinningsstationer genom att utrusta dessa med belysning.
 • Bygga, bo och miljö

  Vem får bygga i Sigtuna kommun?

  Under september har Sigtuna kommun förekommit i två avsnitt i rad av Uppdrag Granskning, Svt:s undersökande samhällsprogram.
  Med anledning av detta är det säkert...

 • Bygga, bo och miljö

  Båtupplag vid Malmen – Permanent skyltning vid platsen

  Skyltar kommer att sättas upp längs med promenadstråket Malmen i Sigtuna stad. Syftet är att förtydliga att området är allmän plats och inte får användas för at...
 • Bygga, bo och miljö

  Sök Miljöpriset 2020

  Har du eller någon du känner gjort en insats för miljön? Då kan 30 000 kronor bli dina. Nominera din kandidat till Sigtunas miljöpris längre ner på sidan. Sista...
 • Bygga, bo och miljö

  Vi vill förbättra vatten­kvalitén i Garns­viken

  Vattenkvalitén i Garnsviken är inte bra. Det vill vi åtgärda. Målet är en god ekologisk och kemisk status till år 2027.
 • Bygga, bo och miljö

  Asfalteringsarbeten på Västra Bangatan i Märsta

  Arbetet utförs nattetid och kommer att medföra buller.
 • Bygga, bo och miljö

  Delta i vår bredbands­enkät

  Vi har gått med i bredbandslyftet, ett program som ger vägledning till kommuner som vill se över vägval i bredbandsfrågor. Som ett första steg sker nu en bredba...
 • Bygga, bo och miljö

  Hur vill du att kommunen ska utvecklas?

  Nu har du chansen att vara med och forma framtidens Sigtuna kommun. Vi ska ta fram en ny översiktsplan (den nuvarande är från 2014) och ett första steg i det ar...
 • Bygga, bo och miljö

  Bor du på landsbygden i Sigtuna kommun?

  Bor och/eller driver du företag på Sigtuna kommuns landsbygd? Vi skulle vilja veta hur du tycker det är att leva och/eller driva företag på landsbygden. Syftet ...
 • Bygga, bo och miljö

  Eldning avråds i Stockholms län

  Med anledning av den senaste tidens torra och soliga väder avåder nu räddningstjänsten från eldning. Eldningsavrådan gäller i hela länet från och med fredag 29 ...
 • Bygga, bo och miljö

  Mera rätt med felanmälningsapp

  Nu kan du snabbt och enkelt rapportera fel och brister i Sigtuna kommuns utemiljöer. Antingen via vår nya app, på Facebook via en webbläsare eller genom ett for...
 • Bygga, bo och miljö

  Upplev naturen på hemmaplan

  Tio naturreservat, flera vandringsleder, elljusspår och utegym. Det finns en hel del som både är gratis, virusfritt och hälsosamt att göra i kommunen.
 • Bygga, bo och miljö

  Ny återvinningscentral öppnar 8 juni

  Från och med den 8 juni är du välkommen till den nya återvinningscentralen på Voltgatan.
 • Bygga, bo och miljö

  Gott betyg för kommunens restauranger

  Kommunens restauranger och krogar har i stort sett bra rutiner för att undvika trängsel och minska smittspridningen av covid-19. Det visar helgens inspektioner.
 • Bygga, bo och miljö

  Tvätta lätt och tvätta rätt

  I helgen den 25-26 april är stora Biltvättarhelgen. Då uppmärksammar vi hur allvarligt det är att tvätta bilen på fel ställe – och hur lätt det är att tvätta rä...
 • Bygga, bo och miljö

  Inspektioner av restauranger, barer och kaféer

  Fredagen den 24 april, påbörjas inspektioner av kommunens restauranger, barer och kaféer för att kontrollera att de nya reglerna med anledning av corona-pandemi...
 • Bygga, bo och miljö

  Byte av system kan tillfälligt förlänga bygglovshantering

  Under de kommande veckorna kan vår hantering av bygglovsärenden och bygglovsfrågor vara lite längre än vanligt. Detta på grund av att vi byter diariesystem. Det...
 • Bygga, bo och miljö

  Tillfällig avsaknad av kranvatten nu åtgärdad

  Norrvatten har just nu en större vattenläcka i Kungsängen. Tekniker är på väg för att identifiera läckan. Abonnenter i Sigtuna stad har påverkats.
 • Bygga, bo och miljö

  Valstadagen den 6 juni är inställt

  På grund av den rådande situationen med coronaviruset så måste arrangörerna tyvärr meddela att evenemanget ställs in.
 • Bygga, bo och miljö

  Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering

  Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte faller under ...
 • Bygga, bo och miljö

  Film som sammanfattar plan för Rosersberg

  Om du inte kunde delta på samrådsmötet den 11 mars kan du istället se filmen där vi sammanfattar planprogrammet för Rosersbergs utveckling.
 • Bygga, bo och miljö

  Påminnelse - Sista chansen att flytta båtar vid malmen

  Om du har en båt som utan tillåtelse ligger längs stranden vid Malmen i Sigtuna måste du avlägsna den senast den 27 mars. Efter det datumet övergår äganderätten...
 • Bygga, bo och miljö

  Stoppa fettpropparna

  Fett i avloppet orsakar problem. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Vi vill mins...
 • Bygga, bo och miljö

  Sista chansen att flytta båtar vid malmen

  Om du har en båt som utan tillåtelse ligger längs stranden vid Malmen i Sigtuna måste du avlägsna den senast den 27 mars. Efter det datumet övergår äganderätten...
 • Bygga, bo och miljö

  Så ska Rosersberg byggas ut

  Sigtuna kommun har, efter dialog med invånarna, tagit fram ett planprogram för hur utvecklingen av tätorten Rosersberg ska se ut. I planen syns varierad bebygge...
 • Bygga, bo och miljö

  Nya regler för Attefallshus

  Från 1 mars 2020 gäller nya regler för Attefallshus, komplementbostadshus, som används som bostadshus eller fritidshus. 
 • Bygga, bo och miljö

  Träna i det fria

  Sedan några dagar tillbaka finns det ett utegym belyst med två strålkastare i anslutning till elljusspårets start i Valsta.
 • Bygga, bo och miljö

  Vinnarna i Ekoutmaningen 2019 har korats

  Sigtuna kommun har utsett vinnarna i Ekoutmaningen och för andra året i följd tar Hotell Kristina hem segern som Sigtuna kommuns bästa ekologiska restaurang. In...
 • Bygga, bo och miljö

  Nya trafiksäkerhetskameror på väg 859

  Under vecka 46 sätter Trafikverket upp tre av sex nya trafiksäkerhetskameror på väg 859 mellan Nytorp och Brista i Sigtuna kommun.
 • Bygga, bo och miljö

  Byggstart för nya Borgmästarängen

  Sigtuna stad ska få en ny entré och mötesplats. Den 2 september var det byggstart för Borgmästarängen, där stort fokus läggs på ökad trygghet.
 • Bygga, bo och miljö

  Bygglovsbefriade altaner

  Från och med den 1 juli 2019 gäller nya regler för bygglov gällande altaner vid en och tvåbostadshus. Altaner är därmed till stor del bygglovsbefriade.
 • Bygga, bo och miljö

  Måbybron repareras

  Måbybron repareras. Under reparationsperioden kommer ett körfält på bron att vara helt avstängt. Detta kan innebära begränsningar i framkomligheten på bron.