Publicerad:

Tvätta lätt och tvätta rätt

I helgen den 25-26 april är stora Biltvättarhelgen. Då uppmärksammar vi hur allvarligt det är att tvätta bilen på fel ställe – och hur lätt det är att tvätta rätt!

Tecknad bild av bil i biltvätt

Hemmabiltvätten skapar lokala vattenmiljöproblem. Vill du värna din närmaste badsjö och vattenmiljö så kan du inte tvätta bilen hemma på gatan. Tvättvattnet inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller rinner rakt ut i din närmaste sjö vilket förstås påverkar vattenmiljön där.

Biltvättar är utrustade för att samla upp de farliga ämnen som sitter på en smutsig bil. Flera biltvättar kan även rena och återvinna tvättvattnet vilket dessutom sparar vatten. Därför är biltvätten det bästa valet för miljön!

Tänk på att din badsjö och dricksvatten börjar vid markbrunnen nästa gång du tvättar din bil och gör så här:

  • Tvätta i första hand bilen i en biltvätt.
  • Använd miljömärkta bilvårdsprodukter.
  • Vid enstaka rengöringar, kan du ställa dig på din grusplan eller din gräsmatta, långt från vattendrag och dagvattenbrunnar. Grus och gräs rengör tvättvattnet via infiltration i marken. Tänk på att tvättvattnet inte får rinna in på någon annans tomt och använd miljömärkta produkter.

Föroreningarna regnar väl av när jag kör bilen i regn i vilket fall som helst?

De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Men detta sker över väldigt långa sträckor utmed landsvägarna vilket resulterar mindre förorening per meter. Större problem för vattendragen uppstår när flera i ett bostadskvarter tvättar bilar eftersom allt dagvatten då leds från alla garageuppfarter i kvarteret/området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration av asfaltsrester och även olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen. Att kanske 80-90% av föroreningarna sedan du tvättade bilen senast är diffust spridda utmed långa vägsträckor och ex fastnat i vägslänter hjälper inte ditt närmaste vattendrag från föroreningar från din biltvätt på gatan.

Miljömärkta biltvättmedel – kan jag tvätta bilen på garageuppfarten då?

Biltvättmedel (om de är miljömärkta) är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt. Jämfört med de olje- och asfaltrester + tungmetaller som finns i tvättvattnet så är det miljömärkta tvättmedlet ändå det mindre vattenmiljöproblemet.