Publicerad:

Vi gillrar fällor för granbarkborren

För att minska granbarkborrens angrepp på våra träd har vi påbörjat arbetet med att gillra fällor. Fällorna består av några strategiskt valda granar som fälls och barkas för att likna stormfällda träd.

En gran har fällts och barkats av. Framför trädet, med ryggen vänd mot kameran, står en person med orangea skyddskläder, hjälm och motorsåg i handen. På marken och på omkringliggande träd ligger snö.

Vårt avverkningslag har just fällt en fångstgran och barkat upp en bit på stammen för att blottlägga veden. Det här gör vi för att efterlikna en stormfälld gran, vilket lockar till sig granbarkborren. Foto: Sigtuna kommun.

Snön ligger fortfarande kvar längs skogskanten. Och våren känns just nu ganska långt bort. Men tiden går fortare än man tror! Därför kan det hända att du får syn på en nedfälld gran när du är ute och promenerar. Den är en del av vårt arbete med att bekämpa granbarkborren inför svärmningssäsongen senare i vår.

Nu pågår nämligen det största utbrottet av granbarkborre som någonsin registrerats i Sverige. Över 31 miljoner (!) kubikmeter granskog har dödats sedan år 2018. Granbarkborrarna förökar sig inuti granen och deras larver äter granens innerbark.

Ett sätt att förhindra att granarna dör är just att gillra den här typen av fällor. När granen fälls liknar den ett stormfällt träd. Det lockar till sig granbarkborren. Vi kan då barka av barken så att granbarkborren dör och den omgivande skogen kan skyddas.

Efteråt lämnar vi kvar de fällda träden på marken. Träden då blir hem åt andra djur och insekter, som till exempel myrbaggar, barkbock och hackspettar.

Granbarkborrens angrepp

  • Granbarkborren är en insekt vars larver äter granens innerbark.
  • Om en gran har blivit angripen kan man hitta torra gröna barr tillsammans med något som liknar brunt mjöl på marken runt stammen.
  • Under den varma och torra sommaren år 2018 startade ett storskaligt utbrott av granbarkborre i Sverige. Det utbrottet pågår fortfarande.
  • Tre saker avgör hur stora angreppen blir under sommaren: (1) vädret, (2) hur många granbarkborrar som redan finns och (3) hur bra granarna klarar av att motstå angreppen. Vädret är den viktigaste faktorn, där torrt och varmt väder gynnar granbarkborren.
  • Granbarkborren är ett viktigt inslag i vår svenska natur och bidrar till den biologiska mångfalden, så länge som inte angreppen blir för stora.
  • Om alla de granbarkborrar som just nu finns i Sverige skulle ställa sig på led så skulle det sträcka sig ungefär tre varv runt jorden.

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsstyrelsen