Publicerad:

Vinteravverkning för att skydda skogen

Under de kalla månaderna har vi tagit ner skog på olika platser i kommunen för att minska spridningen av granbarkborre. I ett fall gjordes oväntade fynd!

Nu i vinter har du som invånare kanske sett att vi tagit ner träd runt om i kommunen. Ibland har det varit några enstaka träd nära tätort, bland annat i Valsta, och ibland lite större avverkningar i områden längre bort från bebyggelse.

Det är en åtgärd vi gör för att förhindra spridningen av granbarkborren, en naturligt förekommande insekt i våra skogar, men som på senare år ökat kraftigt i mängd. Till skillnad från många andra insekter som bor i träden så dödar granbarkborren till slut sitt värdträd. De senaste fyra åren har vi haft tre gånger så stora angrepp som de senaste 60 åren sammanlagt.

Att vi tar ner träd nu är för att hindra att årets svärmning blir stor. Nu vilar de över kallsäsongen, vilket gör att det är ett bra tillfälle för oss att ta ner träd och på så sätt minska antalet granbarksborrar som kläcks, säger Jessica Selesi, skogsvårdare, Sigtuna kommun.

Arbetsmaskiner för skogsavverkning vid ett skogsparti

Vid större avverkningsarbeten används skördare och skotare (bilden), vid mindre arbeten sker arbetet till större del med motorsåg och ibland även med hjälp av hästar.

Överraskande upptäckt

Nyligen togs en större mängd drabbade träd ner i Norrsunda. Innan arbetet kom igång gjordes en överraskande upptäckt.

Precis när vi skulle börja arbeta hittade vi fornlämningar som inte fanns på våra kartor. Vi hade planerat att använda lite större maskiner men vi avbröt och planerade om för att inte skada dem. Vi har nu tagit ner de träd som behövdes fällas, men med mindre maskiner och för hand med motorsåg. Fornlämningarna vi hittade kommer att inventeras senare i år av vår kommunarkeolog, säger Jessica Selesi.

Att identifiera områden som drabbats hårt av granbarkborren ger också tillfälle att undersöka vilka andra sorters åtgärder som behövs göras för att hålla skogen frisk och livskraftig.

Områden med skog som det kommer vara extra fokus på under 2023 är bland annat Askare Hage, Ragvaldsbo/Hällsbo, Norrsunda, samt även runt Skånela och Trosta.