Publicerad:

Arkitekturpriset 2022 – Vinnaren utsedd

Den 31 maj beslutades i samhällsbyggnadsutskottet att årets arkitekturpris går till bostadskvaretet Gretas glänta i Sigtuna stadsängar. Gretas glänta, som är ett kvarter med flerbostadshus, var det första bostadskvarteret som uppfördes i området.

Bild av området Gretas glänta, som är vinnare av arkitekturpriset 2022. Trädäck, blomlådor i cortenplåt och byggnader syns i bilden.

Gretas glänta i Sigtuna stadsängar. Fotograf: Rosie Alm

Motivering

Bostadskvarteret som är det första i Sigtuna stadsängar visar genom en hög arkitektonisk nivå i linje med Sigtuna kommuns vision för området. Stor variationsrikedom i färg, material och form skapar en dynamisk variation. Det är ett kvarter med en stark identitet som hämtat inspiration från Sigtuna gamla stadskärna. Butikslokalerna som vänder sig mot Silvertorget bidrar till spontana möten i en levande stadsdel. Den upphöjda gården präglas av välkomnande, småskalighet och närhet. På soliga dagar kommer kvällssolen in till de gemensamma ytorna mellan huskropparna och på regniga dagar letar sig regnvattnet fram och ger gården grönska genom de cortenröda dagvattenkanalerna.

Arkitekturprisets syfte är att uppmärksamma och skapa intresse för god arkitektur i kommunen. Priset avser allt från ny-, om- och tillbyggnad till parker och torg eller åtgärder i en kulturmiljö. Ett krav är att objektet ska ha färdigställts under de senaste tre åren.

Byggherren för bostadskvaretert är Bonava Sverige AB med arkitekt Jan Ytterborn från Strategisk Arkitektur. Den 16 juni hålls en ceremoni vid Gretas glänta med berörda i projektet. Diplom och pris kommer att delas ut och en plakett kommer att uppföras på platsen.