Publicerad:

Så här planeras kommande års bostadsbyggande

Sigtuna kommun ska växa med sammanlagt 2200 nya bostäder fram till år 2025 – och det är främst småhus och bostadsrätter som kommer att tillföras. Så ser målsättningen ut i det Program för bostadsbyggande som kommunfullmäktige fattade beslut om den 16 december.

Sigtuna kommun har påbörjat omfattande satsningar och åtgärder för att minska segregationen i kommunen. Reformen går under namnet Samhällsbyggnadslyftet.

En viktig del i det är hur, var, vad och hur mycket vi bygger. Detta styrs i stor utsträckning av Programmet för Bostadsbyggande. En av orsakerna till att vi har stor segregation i kommunen, är att det under många år ensidigt byggts hyresrätter. Detta försöker vi nu rätta till genom att öka andelen bostadsrätter och egna hem i planerna, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

I dag består 59 procent av bostäderna i kommunen av hyresrätter i flerbostadshus.
I Program för bostadsbyggande, som sträcker sig mellan 2021 – 2025, ligger fokus på att få balans mellan de olika upplåtelseformerna i kommunen. 54 procent av nybyggnationen ska vara bostadsrätter, 38 procent äganderätter/småhus och 8 procent hyresrätter.

Hur nya bostadshus och stadsdelar ser ut har stor betydelse för trygghet och trivsel och stor vikt ska därför läggas på utformning och gestaltning vid ny- och ombyggnation. Sigtuna kommun ska vara en levande blandstad där värdefulla grönområden bevaras och människor har nära till rekreation och infrastruktur, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.