Publicerad:

Så här arbetar vi med problemet med råttor

De senaste dryga tio åren har problemet med råttor blivit allt större i Sverige.
Även i Sigtuna kommun syns de bruna skadedjuren. Så, hur kan du gå tillväga om du vill rapportera? Det berättar vi här.

Råttor finns där människor finns, och blir vi fler så är det inte ovanligt att även råttorna blir fler då tillgången på mat ökar.

Om du ser råttor vid fler än ett tillfälle på en och samma plats kan det vara bra att felanmäla detta till kommunen. Rekommendationen är att göra det antingen via vår webbplats sigtuna.se eller via Sigtuna kommuns app för felanmälan. Där går det att lägga till plats för observationen, en bild samt ange hur du vill ha återkoppling. Det går självklart även att ringa in och anmäla.
I snitt brukar kommunen få in runt 20 ärenden om råttor per år. De allra flesta rör råttor vid återvinningscentraler. Antalet ärenden ligger på en relativt konstant nivå.

När vi får in en anmälning gör vi en bedömning kring vad vi kan göra och hur. Om det är fällor som ska sättas ut vill vi sätta dem så nära roten till problemet som det går. Då blir det viktigt vem som är fastighets- eller markägare. Ibland är det kommunen som är det, ibland är det någon annan, berättar Mikael Gustafsson, enhetschef på park- och miljödriftsenheten.

Han fortsätter:

Ett bra sätt att komma åt råttor är att strypa deras tillgång till mat, men av förklarliga skäl fungerar det inte kopplat till exempelvis affärer eller restauranger. Då kan vi istället försöka påverka vegetationen så att råttorna inte kan gömma sig lika lätt, utan att de är mer i det öppna. Det kan dock medföra att man ser råttorna mer. Om vi klipper ner häckar och buskar blir råttorna synligare och upplevs då som fler.

En annan åtgärd som kommunen gör är att vi bygger ut antalet Big Belly-sopkärl. Varken råttor eller fåglar kommer åt mat ur dessa. Denna typ av sopkärl placeras gradvis ut i runt om i kommunen, det är ett kontinuerligt pågående arbete.

Här hittar du anmälningsformuläret

Appen hittar du där du vanligtvis hittar appar, sök på "Sigtuna kommun".

En död råtta

Råtta Foto: Ulf Huett Nilsson