Publicerad:

Restaurangbygget på Hamnplan pausas

I höstas blev mötesplatsen vid hamnen i Sigtuna stad klar med nya sittplatser, sociala ytor, konstverk och planteringar. Kommunens planer på att uppföra en restaurangbyggnad har dock pausats.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, säger:

Vi tycker fortfarande att en restaurang på Hamnplan vore det bästa, men kostnaderna för detta har dragit iväg rejält på grund av omvärldsfaktorer som vi ju alla känner till. Vi stoppar inte projektet men har valt att pausa det.

För ungefär en månad sedan blev bygglovshandlingarna för restaurangbyggnaden klara och utifrån dessa kunde en ordentlig kostnadsberäkning påbörjas. Parallellt med att bygglovshandlingarna togs fram startades en anbudstävling.

Tanken med restaurangbyggnaden har varit att den skulle hyras ut till lämplig aktör, Sigtuna kommun anordnade därför en anbudstävling där intresset var stort. Men, som en konsekvens av den kraftiga kostnadsökningen skulle kommunen behöva höja hyran rejält och därmed ser förutsättningarna helt annorlunda ut än då tävlingen utlystes. Anbudstävlingen har därför avbrutits.

- Hamnplan, som tidigare var en ganska ogästvänlig och mörk plats, är nu en välkomnande entré från vattnet till Sigtuna stad. Att dessutom kunna erbjuda mat på en trevlig restaurang på den här nya mötesplatsen skulle gynna såväl utbudet som bilden av Sigtuna stad. Det är också något som efterfrågats av invånare i den medborgardialog som vi haft. Nu ska vi se över hur vi ska gå vidare och vilka möjligheter som finns utifrån de omständigheter som råder, säger Olov Holst.

I förgrunden syns ett stort konstverk, jämte det finns en skylt där det står Hamnplan. I bakgrunden syns bänkar av olika slag och i luften hänger många lampor i linor över hela området.

Hamnplan har bland annat fått nya bänkar, belysning och ett konstverk. Foto: Rosie Alm