Publicerad:

Nya regler för Attefallshus

Från 1 mars 2020 gäller nya regler för Attefallshus, komplementbostadshus, som används som bostadshus eller fritidshus. 

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25 kvm till 30 kvm. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars.

Läs mer om de nya reglerna på Boverkets webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.