Publicerad:

Delat ansvar för utsläppsminskning av PFAS i Märstaån

Märstaån har de högsta halterna av miljögiftet PFAS i länet. Ansvaret för att minska utsläppen delas av de verksamheter som orsakar dem, och Sigtuna kommun samordnar miljöövervakningen.

SVT har tidigare rapporterat om de höga halterna av miljögiftet PFAS Länk till annan webbplats., där Märstaån har de högsta värdena i Stockholms län, främst från Arlanda flygplats.

Ansvaret för att minska utsläppen av PFAS i vattendrag ligger hos respektive företag eller annan verksamhet som orsakar utsläppen.

För att förbättra vattenkvaliteten i Märstaån samarbetar flera verksamheter i det så kallade Märstaåns Vattensamverkan. Samarbetet består av Swedavia, Stockholm Exergi AB, Sigtuna Återvinning AB, Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten & Renhållning AB, Beckers Industrial Coatings AB och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Målet med samarbetet är att förbättra vattenkvaliteten och bidra till att uppfylla de miljökvalitetsnormer som beslutats av Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.. Bland annat följer samarbetet Swedavias handlingsplan för att minska utsläppen från Arlanda.

Sigtuna kommun har en samordnande roll och ansvarar bland annat för miljöövervakning.

Finns det några restriktioner för den som vill bada eller fiska i ån?

Sigtuna kommun har inga särskilda rekommendationer för Märstaån. Du kan äta fisk från ån, men du bör inte göra det regelbundet. Det går att bada i ån, men det är trevligare att använda de allmänna badplatserna i kommunen.

Läs mer om samverkan för bättre vatten.