Publicerad:

Plank runt ditt sopkärl? Tänk på det här

Under hösten 2020 kommer villa- och fritidshusägare i kommunen att få nya kärl för avfall. Om du ska göra någon byggnation för de nya sopkärlen så finns det några saker att tänka på.

Det nya systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är bredare än dagens. Vill du bygga in dem på något sätt kan det behövas bygglov. Kommunen har därför tagit fram en kortfattad vägledning.

  • Tätt plank på max 1,1 m högt kräver inte bygglov.
  • Plank högre än 1,1 m kräver bygglov.
  • Konstruktioner med genomsiktlighet (öppningsarea) mer än 50 % i sin helhet definieras som staket eller spaljé och är bygglovfritt.
  • Mur på max 0,5 m hög kräver inte bygglov.
  • Mur som är högre än 0,5 m kräver bygglov.
  • Vid placering nära en tomtgräns så måste man tänka på att inte sikttriangeln vid korsning och utfart förhindras.
  • Sikttriangeln avser även bygglovsfria åtgärder som exempelvis häckar, staket och soptunnor som inte får skymma sikttriangeln.

Läs mer om plank och bygglov på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..