Publicerad:

Nyheter för dig som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial

Snart kommer kontrollen av kontaktmaterial igång

I juli 2021 blir det möjligt för myndigheter att kontrollera verksamheter som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial, dvs material som kommer i kontakt med livsmedel. Men lagstiftningen för dig som är företagare ändras inte. Du behöver alltså bara fortsätta att följa de lagar som redan gäller.

Vad behöver jag som företagare göra nu?

Lagstiftningen som reglerar hur företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial ska agera ändras inte. Du som företagare ska bara fortsätta följa de lagar som redan gäller. Det som är nytt är att kontrollmyndigheterna nu får möjlighet att kontrollera att lagstiftningen följs. Det kan emellertid komma nya krav, såsom att anmäla sin verksamhet till en kontrollmyndighet. Var därför uppmärksam på ytterligare information från Livsmedelsverket, Sigtuna kommun eller din branschorganisation angående den kommande kontrollen.

Vad gör kontrollmyndigheterna nu?

Livsmedelsverket ska vägleda kontrollen. Både Livsmedelsverket och kontrollmyndigheterna behöver bygga upp sin kompetens inom området, vilket bland annat kommer att ske genom den nationella kontrollgrupp som har satts samman. Livsmedelsverkets vägledande information som beräknas finnas från slutet av år 2022. På så sätt kommer erfarenheterna från gruppen att finnas tillgängliga för övriga kontrollen och för företag.

Ytterligare information om kontrollen av kontaktmaterial finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.