Publicerad:

Det kommunala bidraget för hållning av enskild väg slopas

Sigtuna kommun har beslutat att bidraget till enskild väghållning upphör från och med 1 januari 2021.

Omkring 45 enskilda väghållare i kommunen är berättigade att söka kompletteringsbidrag till det bidrag som Trafikverket region Stockholm beviljar.
Sammanlagt kan Sigtuna kommuns kostnad för detta uppgå till runt 80 000 kronor per år, plus att bidraget innebär tidskrävande hantering och administration.
Kommunfullmäktige beslutade 30 november att bidraget ska upphöra från och med 1 januari 2021.
Skälet är kostnadsbesparing.