Publicerad:

Sätunaparken – Nytt utegym och utökad lekplats

Arbeten med byggnation av ett nytt utegym samt utökad lekplats har påbörjats i Sätunaparken i Märsta. Allt förväntas vara klart hösten 2022.

Ett nytt gym ska byggas i Sätunaparken och den befintliga lekplatsen ska utökas med ny lekutrustning. Efter inkomna förslag från invånare kommer gymdelen även att ha utrustning som är anpassad för seniorer. Utegymmet kommer att stå där den nuvarande lekplatsen står och lekplatsen kommer att få en mer central plats i parken. Byggnationen startar vecka 26 och allt förväntas stå klart i september 2022.

Ungefärlig placering av utegym och lekplats i Sätunaparken, Märsta.