Publicerad:

Vinnare av arkitekttävling för kultur- och aktivitetscentret

Nu när invånare och jury fått säga sitt om arkitekturförslagen kan vi konstatera att vi är eniga i vårt val av favorit. Av fyra tävlande bidrag föll flest röster på förslaget från White arkitekter som därmed är utsedd till vinnare.

Kultur- och aktivitetscentret ska skapa en inbjudande mötesplats med kultur, aktiviteter och service, samt bidra till en tydlig identitet och ett mervärde för Valsta – och hela Sigtuna kommun. Byggnaden ska smälta in men ändå bli något extra på Valsta torg.

Fyra ramavtalade arkitektkontor har deltagit i en arkitekturtävling med förslag på ungefärlig utformning och placering av byggnaden på torget. I december publicerades förslagen på hemsidan och som utställning på mötesplatsen i Valsta där invånarna haft möjlighet att rösta.

Nu har en jury med tjänstepersoner och politiker jämfört förslagen på gestaltning av byggnad och disponering av plats på Valsta torg, samt vägt in resultatet i invånaromröstningen och gjort sin bedömning. White arkitekters bidrag stack ut som klart mest populärt och deras förslag kommer därmed att vara underlag för vidare arbete i utformningen av kultur- och aktivitetscentret.

Byggnaden sedd från sidan har två våningar och välvda väggar som till stor del är täckt av glas.

Visionsbild: White arkitekter

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, är en av de som deltagit i juryarbetet. Han säger:

Det här ska bli en plats för människor att mötas, stimuleras och utvecklas som kommer att stärka hela kommunens attraktivitet. Det här kommer att bli riktigt bra. Byggnaden har mjuka former som bryter av mot närliggande bebyggelse samtidigt som den kommer att samverka med torget och berget på ett fint sätt. Och till de som varit oroliga, lekplatsen på kullen kommer att bevaras.

Juryn har även tagit ställning till hur byggnaden bidrar till en trygg miljö och det vinnande förslaget skapar överblick i och med att det är en låg byggnad.

Ambitionen är att centrala Valsta ska utvecklas till en naturlig, uppskattad och trygg mötesplats. Vi vill fylla den här byggnaden med olika sorters aktiviteter, och här ser vi framför oss ett nära samarbete med föreningslivet, säger kommundirektör Birgitta Pettersson.

Ovanifrån syns den välvda formen på fasaden och ljuset som strilar ut runt omkring. Taket är klätt i grön sedum.

Visionsbild: White arkitekter

Vi är glada och stolta över att Sigtuna kommun har valt att gå vidare med vårt förslag. Nu ser vi mycket fram mot det fortsatta arbetet med Valsta kultur och aktivitetscenter, vi välkomnar kommunens uttalade förväntningar på en profilbyggnad med högkvalitativ arkitektur. Vi vill skapa en byggnad som är varm, inbjudande och lekfull, och som i samspel med torget välkomnar alla till ett inspirerande sammanhang fyllt av möten, kulturverksamhet och aktiviteter, säger Nina Wittlöv Löfving, ansvarig arkitekt från White.

Nu inleds kommunens arbete med att ta fram en detaljplan. Om allt går enligt nuvarande beräkningar, kan uppförandet av kultur- och aktivitetscentret påbörjas i slutet av 2024 och stå klart under 2026.

Uppförandet av ett kultur- och aktivitetscenter är ett resultat av den medborgardialog som genomfördes 2018-2019 där Valstaborna fick tycka till om hur kommundelen skulle utvecklas. Projektet är en del i kommunens satsning Samhällsbyggnadslyftet, som syftar till att minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet.

Sigtunakartan