Publicerad:

Tillfällig avsaknad av kranvatten nu åtgärdad

Norrvatten har just nu en större vattenläcka i Kungsängen. Tekniker är på väg för att identifiera läckan. Abonnenter i Sigtuna stad har påverkats.

Enligt uppgifter (klockan 17.30) från Sigtuna Vatten och Renhållning ska problemet med vattentillförsel i Sigtuna stad vara åtgärdat.