Publicerad:

Restaurang på Hamnplan – detta händer nu

Nu återupptas planerna på en restaurang vid Hamnplan i Sigtuna, med justerat upplägg från tidigare. Den här gången söker Sigtuna kommun en aktör som vill bygga och driva en restaurang på platsen.

Visionsbild av Hamnplan i Sigtuna

Bild: White arkitekter

Från och med den 23 februari bjuder Sigtuna kommun in till en markanvisningstävling för att hitta en aktör som vill driva restaurang på Hamnplan i Sigtuna. Till skillnad från senast kommer nu restaurangen att arrendera marken, vilket innebär att den vinnande aktören både behöver ansvara för att bygga och driva restaurangen.

I markanvisningstävlingen finns en rad kriterier att förhålla sig till, bland annat att restaurangen ska erbjuda hög kvalitet på mat och service. Restaurangen ska även kunna bidra till en inbjudande atmosfär vid Hamnplan, som de senaste åren rustats upp tillsammans med strandpromenaden.

Det är ett spännande projekt med ett otroligt bra läge, där vi fortsätter att koppla ihop hamnen med strandpromenaden. De aktörer som är intresserade får bland annat skicka in förslag på koncept och information om vilka som kommer bygga restaurangen. Det genomförs noggranna kontroller och en jury beslutar sedan sig för ett vinnarbidrag. Invånare och besökare kan räkna med att den nya restaurangen öppnar till sommaren 2025, säger Emil Wahlberg, projektledare på Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun har sökt och fått beviljat bygglov för nybyggnation av en restaurang med en byggnadsarea på 199 kvadratmeter och bruttoarea på 171 kvadratmeter. Enligt bygglovet kommer restaurangen rymma 45 platser inomhus och 18 platser utomhus. Den vinnande aktören ska uppföra restaurangen i linje med det bygglov som finns för platsen.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande säger:

Hamnplan är en av de mest centrala platserna i Sigtuna stad och mycket viktig för Sigtunaborna och besöksnäringen. Tidigare var planen att kommunen skulle bygga en restaurang för uthyrning på platsen, men processen avbröts efter att en rejäl fördyring av projektet uppstått. Vi tror dock fortfarande att en restaurang på Hamnplan blir ett bra tillskott i Sigtuna och genom att istället arrendera ut marken för uppbyggnad och drift belastas inte kommunens ekonomi.

Markanvisningstävlingen pågår mellan den 23 februari och 19 april. Sigtuna kommun kommer kontakta vinnaren senast den 8 maj.

I filmen nedan berättar Olov Holst mer om planerna gällande restaurangen på Hamnplan.

Syntolkning

I filmen visas en intervju med Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Så går markanvisningstävlingen till:

Sigtuna kommun genomför regelbundet markanvisningstävlingar när kommunal mark ska säljas eller upplåtas. Syftet är att ha effektiva och transparenta processer för att hitta den mest lämpade aktören för en plats.

Inlämnade förslag som uppfyller kommunens krav gällande restaurangen på Hamnplan går vidare till utvärdering av en jury som består av tjänstepersoner och politiker på kommunen. Juryn utgår bland annat ifrån hur förslagen passar in på platsen, stärker Hamnplan som mötesplats och knyter an till Sigtunas identitet. Den vinnande aktören kommer erbjudas ett arrendeavtal av kommunen.

På tävlingssidan markanvisning.se skickas bidragen in digitalt mellan den 23 februari och 19 april. Där finns även fullständiga villkor för tävlingen.
Klicka här för att komma till sidan markanvisning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För aktörer som vill skicka in bidrag kräver det att man skapar gratiskonto på sidan.