Publicerad:

Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa

Under hösten förflyttar sig vilda fåglar till nya områden. Det innebär ökad risk för spridning av nya varianter av fågelinfluensavirus. Generellt ökar risken för spridning av sjukdomen från vilda fåglar till tamfåglar under de kalla månaderna. Du som djurägare har ansvar att skydda sina fåglar från smitta.

Viruset är mycket smittsamt. Dina fåglar kan bli väldigt sjuka och dö om de kommer i kontakt med smittade vilda fåglar. Kontakta genast veterinär om du ser en ökad dödlighet, andra tecken på en all­varlig sjukdom eller en väsentligt minskad produktion som du inte vet vad den beror på.

På Jordbruksverkets webbplats finns information om hur du skyddar dina fåglar mot fågelinfluensan Länk till annan webbplats.

Hönor sitter på en pinne i ett hönshus. Foto: Christian Ferm/Johnér

Foto: Christian Ferm/Johnér