Publicerad:

Stor förbättring av bygglovshanteringen

Bygglovsärendena handläggs snabbare, vägledningen har blivit tydligare – och de sökande mer nöjda.
Coronapandemin har inneburit stora förändringar för de allra flesta. För Sigtuna kommuns bygglovsenhet har den inte bara betytt förändring av arbetsrutinerna, utan också förbättring.

I den senaste NKI-undersökningen (nöjd kund-index) svarade företagare i Sigtuna kommun som haft bygglovsärenden på hur de bedömde servicen och hanteringen av dessa. På ett år har NKI för bygglov gått från 63 till 72.

Det här på många sätt konstiga året med coronaviruset har fört med sig att vi med snabba kliv gått över till en mer digital hantering av ärenden. Alla ärenden mäts och granskas helt och hållet på skärmen nu och handläggningen går fortare, berättar Katarina Haglund, bygglovschef.

I Sigtuna kommun tar ett bygglovsbeslut mindre än fem veckor att få från att ansökan är komplett och ett startbesked för ett Attefallshus får den sökande på en knapp vecka.
Det har varit en hel del regelförändringar den senaste tiden och en efterfrågan på en större enkelhet i bygglovsprocessen.

- Jag skulle inte säga att processen för den som ansöker om bygglov har blivit enklare, men vår vägledning är tydligare. Vi har vässat vår kommunikation så att det nog är enklare att förstå, säger Katarina Haglund och tillägger:

Nu jobbar vi för att invånarna ska uppleva vår hantering av bygglovsärenden som lite ny och fräsch. Bland annat påbörjas arbetet med att implementera e-tjänster. Vi funderar också på enklare kommunikation via en robot.

En sådan stor förändring som digitaliseringen inneburit har såklart inte bara gått lätt.
- Vi tog oss an ett helt nytt sätt att handlägga och vi har gjort misstag och vi har gjort mycket bra val. Under denna process har personalen varit med på att anamma nya rutiner och förändrade rutiner, samtidigt som de handlagt våra ärenden med stort engagemang så jag skulle säga att den allra största framgångsfaktorn är mina medarbetare, säger Katarina Haglund.

Under 2020 fick Sigtuna kommun in 747 ärenden till bygglovsenheten. I det ingår bygglov, förhandsbesked, strandskydd och anmälningspliktiga åtgärder.

Här kan du läsa mer om att bygga nytt, bygga till eller riva