Publicerad:

Grundvatten i kranen under vecka 48-49

De flesta av oss kommer troligen inte märka någon skillnad, men under två veckors tid kommer alla i Sigtuna kommun som har kommunalt vatten att få en annan hårdhet på kranvattnet än vad vi är vana. För vissa kan det dock få konsekvenser som är bra att känna till.

Hand som fyller glas med vatten från kranen

Foto: Jens Lindström

Norrvatten, som bland annat levererar dricksvatten till oss i Sigtuna kommun, behöver utföra ett arbete som innebär att huvudvattenledningen till Sigtuna och Knivsta tillfälligt att tas ur drift. För att abonnenterna inte ska vara utan vatten kommer Norrvatten istället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Grundvattnet från Märstaverket är av hög kvalitet, men det har en annan teknisk sammansättning än det ytvatten från Mälaren som vi är vana vid. Vattnet vi kommer att ha i kranarna under perioden är mycket hårdare än vi är vana vid. Det betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium, och att det också i övrigt har en högre salthalt.
Det kan därför uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Under vecka 48-49 kan du därför tänka på följande:

  • Dosera för hårt vatten i tvätt- och diskmaskiner.
  • Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.
  • Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

Vissa verksamheter/företag använder teknisk utrustning som bedöms kunna påverkas av grundvattnets sammansättning. Det gäller vårdgivare som handhar dialysutrustning, fjärrvärmeanläggningar, tvätterier, livsmedelsproducenter, läkemedelsföretag, zooaffärer som har akvarier samt företag som har reningsutrustning för framställning av ultrarent vatten.

Från den 13 december levereras Mälarvatten till Sigtuna och Knivsta igen. Till en början kommer grundvatten att finnas kvar och blandas med ytvattnet varför det kan dröja några dagar innan vattnet är ”som vanligt” igen