Publicerad:

Ljust och fräscht i Valstas gång- och cykeltunnlar

Uppfräschningen av tunneln mot Tingvalla under väg 263 är nu färdigställd. Den kommer upplevas både attraktivare, tryggare och säkrare för invånarna. Även tunneln mot motionsspåret i Sundveda under Midgårdsvägen är klar inom kort.

Tre personer passerar genom Tingvallatunneln. Foto Rosie Alm

Tingvallatunneln. Foto Rosie Alm

Kommunens intensiva trygghetsarbete pågår på en rad fronter samtidigt. En viktig faktor för ökad trygghet är att kommunen är snygg och välskött. Därför påbörjar vi nu arbetet med att bygga bort några av de platser som skapar mest otrygghet – mörka och ogästvänliga tunnlar. Genom att tillföra ljus och en fräsch utsmyckning kommer tunnlarna förhoppningsvis upplevas som ett tillskott till kommunen i stället för läskiga platser man helst inte vill använda sig av, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

För att ge en ökad trygghets- och säkerhetsupplevelse har en rad åtgärder utförts:

  • Tunnlarna har målats om och klätts med en klotteravvisande ljus panel som utsmyckats med fotografier och texter.
  • Belysningen har bytts ut och kompletterats med ny dekorativ belysning vid tunnlarnas entréer.
  • Vid entréerna har buskage röjts och lågväxande blommor har planterats. Detta ska ge bättre sikt och överblick när man passerar genom tunnlarna.

Fler tunnlar kommer att åtgärdas under året och även nästa år.

Richard Källberg, enhetschef på Teknik- och servicekontoret, berättar mer om projektet och belysningen.