Publicerad:

Hur vill du att kommunen ska utvecklas?

Nu har du chansen att vara med och forma framtidens Sigtuna kommun. Vi ska ta fram en ny översiktsplan (den nuvarande är från 2014) och ett första steg i det arbetet är att få ta del av dina synpunkter.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, säger:

Översiktsplanen är ett av de viktigaste dokumenten vi har för samhällsbyggnad. Det är den planen som styr den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö. Därför är det extra viktigt att ni som bor här är med och tycker till. Vi vill ju att så många som möjligt känner sig delaktiga och engagerade i utvecklingen av vår kommun.

Till och med den 20 augusti kan du tycka till i den dialogkarta vi tagit fram. I kartan kan du markera vilka som är dina favoritställen, vilka platser du tycker ska förbättras och hur samt vart du tycker att det skulle passa med nya bostäder eller företag.
Du kan också se och gilla andra invånares förslag och idéer.

En bra samhällsbyggnad bygger på dialog. Vi blir glada om du vill dela med dig av det där som du funderat över, pratat med grannen i affären om, kanske varit förbannad på eller undrat om det vore möjligt, säger Kristina Gewers, stadsbyggnadschef.

Fortsätt att följa utvecklingen

Vill du fortsätta att följa utvecklingen av översiktsplanen 2021 så kan du göra det på följande adress: www.sigtuna.se/op2021