Publicerad:

Bor du på landsbygden i Sigtuna kommun?

Bor och/eller driver du företag på Sigtuna kommuns landsbygd? Vi skulle vilja veta hur du tycker det är att leva och/eller driva företag på landsbygden. Syftet är att få en bättre förståelse och kunskap om vilka utmaningar som finns kopplat till främst social hållbar utveckling.

barn på promenad på landsbygden

De som bor och/eller driver företag på landsbygden är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. För att få en bättre förståelse samt kunskap om vilka utmaningar invånare ser med att bo och verka på landsbygden idag och framöver vill vi fråga de som vet mest. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov, det kan handla om miljöfrågor, mer sociala perspektiv eller ekonomifrågor.

Det här blir ett första steg i att arbeta mer aktivt med invånardelaktighet på landsbygden. Enkäten syftar till att konsultera invånare och samla in invånarnas åsikter för en Landsbygdsdag för att uppmärksamma landsbygden som plats att bo och verka i men även för framtida dialoger. Resultatet av denna enkät kommer finnas tillgänglig på hemsidan efter svarsperioden, preliminärt i slutet av augusti 2020.

Om du vill ha hjälp att svara på frågorna eller har andra funderingar kan du höra av dig till vår samordnare för invånardelaktighet, via e-post kontaktcenter@sigtuna.se eller via telefon 08-591 260 00

Illustration av de 17 globala målen som kallas för Agenda 2030. Foto: Regeringskansliet/FN

Läs mer om hur vi som kommun arbetar med hållbar utveckling.