Publicerad:

Nya verksamheter, affärer och hotell till Rosersberg

Kommunfullmäktige har nu beslutat om detaljplan för Vallstanäs, det område där det tidigare fanns planer på ett vattenland. På platsen kommer det istället möjliggöras för verksamheter som hotell, kontor, detaljhandel och parkering.

Gällande planerna på vattenland pågår fortfarande förarbetet med att se över en ny plats, cirka 500 meter längre bort.

Fredrik Pajala, projektledare på Sigtuna kommun, säger:

Vi arbetar med detaljplanen för vattenlandet just nu utifrån synpunkterna som kommit in från samrådet i maj och planerar för granskning i början av nästa år.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för verksamheterna i Rosersberg

Här kan du se detaljplan för vattenlandet

Kartbild över vilka områden som detaljplanerna för vattenlandet respektive verksamheter vid Vallstanäs berör. Områdena ligger cirka 500 meter ifrån varandra i Rosersberg.

De två områdena ligger cirka 500 meter ifrån varandra i Rosersberg.

De två detaljplanerna har förväxlats i Mitt i Sigtuna för vecka 39. Den antagna detaljplanen gäller verksamheterna vid Vallstanäs.